Мерките за намаляване на отрицателните последици от COVID-19 ще бъдат подкрепени със средства от ОПДУ

Правителството одобри проект на изменение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Промените са свързани с намаляване на бюджета на програмата със 105 млн. лева, които ще бъдат пренасочени към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По този начин се осигуряват допълнителни публични ресурси от Европейския социален фонд и държавния бюджет за целенасочени социално- икономически мерки за справяне с последствията от кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, подкрепа на уязвимите групи от населението и засегнатите икономически сектори на българската икономика.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен