Възможно е въвеждането на ограничения в скоростта на влаковете поради високите температури

Намаляването на скоростта се налага от съображения за безопасност

Възможно е движението на влаковете в някои участъци на страната да се осъществява при въведени от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" ограничения в скоростта. Намаляването на скоростта се налага от съображения за безопасност поради високите температури, които водят до нарушаване на инфраструктурните параметри по железния път.

Това условие е регламентирано в правилата за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура, според което за гарантиране на безопасното осъществяване на транспортната услуга, при повишаване на температурата на железопътните релси над допустимите норми, се намалява скоростта на движение на всички преминаващи композиции.

По тази причина при пътуване на влаковете се натрупват закъснения до пристигането им в крайна гара.

Клиентите на БДЖ могат да получат актуална информация за движението на влаковете от електронното табло на официалната страница на дружеството, което предоставя данни в реално време (http://live.bdz.bg/) или на националния информационен телефон 0700 10 200.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен