Новопостъпили военнослужещи във ВВВУ "Георги Бенковски"

Те бяха представени пред личния състав и поздравени отбригаден генерал Юлиян Радойски

Началото на месец юли се свързва и с кадрови размествания във военните формирования. На основание Регистъра на вакантните длъжности много военнослужещи сменят местоработата си.

В структурните звена на ВВВУ "Георги Бенковски" бяха назначени 16 офицери и сержанти. В Професионалния колеж започват работа петима сержанти и двама кадрови войници.

На двама военнослужещи бе присвоено първо сержантско звание. 7 офицери заемат ръководни позиции или попълват незаети длъжности в администрацията.

Новоназначените бяха представени пред личния състав и поздравени от Началника на ВВВУ "Георги Бенковски" бригаден генерал Юлиян Радойски .Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"