Почистване на речните корита в Плевен започна тази седмица

Дейностите започнаха от коритото на р. Тученица

Служители на „Паркстрой” ЕООД започнаха тази седмица поетапно почистване на речните корита в Плевен. Ръководството на местната администрация възложи на фирмата пълно отстраняване на отпадъците от водата, косене на тревата, както и премахване на дървесно-храстовидна растителност.

Дейностите започнаха от коритото на р. Тученица и ще продължат по протежението на Гривишка река, както и на канала, успореден на ул. „Ген. Колев”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен