Аня Михова е победител в конкурса за директор на РБ „Хр. Смирненски”

Кандидатите за длъжността бяха четири

Досегашният директор на Регионалната библиотека „Хр. Смирненски” Аня Михова е победител в конкурса за ръководител на културния институт, чийто втори етап се състоя на 16 юли в сградата на Община Плевен. Кандидатите за длъжността бяха четири. Комисията допусна всички тях след разглеждане на заявленията им до представяне на концепциите за развитие на библиотеката за срок от 5 години и събеседване. При започване на втория етап от конкурса един от кандидатите се отказа от по-нататъшно участие  и получи обратно депозираните от него документи.

Кандидатите бяха оценявани от 11-членна комисия, назначена от Кмета на Община Плевен, председателствана от Заместник-кмета Стефан Милев. Съгласно изискванията на Закона за закрила и развитие  на културата и Браншовия трудов договор за библиотеките членове на комисията са представител на Министерството на културата, двама директори на регионални библиотеки, представител на НС на БАРОК, на НСФ „Култура” при КНСБ и НФ „Култура” при КТ „Подкрепа”, както и представители на Общинската администрация.

Резултатите от конкурса са следните – Аня Михова е оценена с 420 точки от максимално допустимите 440. Останалите кандидати – Маргарита Борисова и Руми Костадинова, не покриват изискването, въведено с т. 10 от утвърдените  правила за провеждане на конкурса, а именно -  окончателният им резултат да надвишава 60 % от максимално възможния окончателен резултат от 440 точки, поради което не са класирани от комисията.

На основание протокола от проведения конкурс и получените резултати комисията предлага на работодателя – Кмета на Община Плевен, класираният успешно издържал конкурса кандидат Аня Михова да бъде назначен на конкурсната длъжност Директор на РБ „Хр. Смирненски”.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"