1200 общински пътища са в лошо състояние

Около 60% от общинските пътища или части от тях имат необходимост от ремонт или реконструкция.

Анализ за състоянието на общинската пътна мрежа показва, че общо 1200 общински пътища са в лошо състояние, около 900 в незадоволително, а едва 200 са в добро, предаде БНР

Подготвените близо 2 години данни ще бъдат предоставени на Министерството на регионалното развитие за нуждите на обща електронна база данни на общинските пътища. 

Около 60% от общинските пътища или части от тях имат необходимост от ремонт или реконструкция. Това означава, че повече от половината или значителна площ от настилката на тези пътища е повредена с образувани коловози и деформации. На база на изготвения анализ е определен необходимият за общините финансов ресурс за ремонт и поддържане на общинските пътища. 

Средствата не могат да бъдат осигурени чрез какъвто и да е ръст на целевата субсидия за капиталови разходи, нито чрез допълнителни трансфери през годината с постановление на правителството. С тези мотиви Управителният съвет на Националното сдружение на общините ще предложи финансиране на общинската пътна мрежа чрез създаване на национална програма "Общински пътища" с годишен бюджет от 300 милиона лева, осигурени от Държавния бюджет. 

Кметовете смятат, че критериите за достъп на общините до програмата следва да отчитат състоянието на отсечките, както и разпределението им по райони. Сдружението ще внесе предложението като част от цялостния пакет в рамките на преговорите за бюджет 2021 година.