Зам.министър Деница Николова ще открие в Гоце Делчев обновено детско заведение

Тя е изцяло ремонтирана и преобзаведена като част от проекта "Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще открие обновената детска градина „Радост“ в гр.Гоце Делчев. Събитието ще се състои утре – 3 август, от 9.30 часа в двора на детското заведение (ул.„Завоя на Черна“ 13).
Детската градина е изцяло ремонтирана и преобзаведена като част от проекта „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев“, финансиран от Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с над 6.1 млн.лв.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен