МОСВ и прокуратурата проверят сигнали за загробени пестициди в община Червен бряг

Единият обект се намира в близост до гр. Койнаре, а другият – в село Радомирци

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура за извършване на проверки относно нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита, министърът на околната среда и водите Емил Димитров, заедно със зам. главен прокурор Десислава Пиронева  днес ще проверят на място два обекта, за които има сигнали за загробени пестициди.

Единият обект се намира в близост до гр. Койнаре, на територията на бивше летище, а другият – в село Радомирци.

Това са първите два обекта от  поредицата проверки, разпоредени със заповед на министър Димитров на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния  риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.