Общинският съвет в Плевен прие решения за инвестиции в апаратура за общинското здравеопазване

Решенията за това прие Общинският съвет на юлското заседание

В Плевен ще бъдат инвестирани средства за закупуване на апаратура за нуждите на общинското здравеопазване. Решенията за това прие Общинският съвет на юлското заседание.

„Общинският съвет подкрепи предложенията за промени в годишните инвестиционни програми на „Диагностично-консултативен център II - Плевен“ и „Диагностично-консултативен център III - Плевен“. И двете точки влязоха като извънредни в дневния ред на заседанието“, информира Мартин Митев - председател на местния парламент.

За ДКЦ II решението е за нуждите на Дружеството да бъде закупен факонаконечник за система за факоемулсификация на стойност 7 080 лв. Решението е прието по искане, представено от управителя на ДКЦ II. 

По инвестиционната програма на ДКЦ III бяха направени промени. Първоначалните инвестиционни намерения на Дружеството, одобрени с утвърждаване на програмата му в началото на годината, предвиждаха  закупуване на дестилатор на стойност 2 000 лв. Поради авария на единствения автоклав за стерилизация и невъзможност съшият да бъде ремонтиран, се налага спешно закупуване на нов на стойност 7000 лв. Тази инвестиция заменя предвиденото закупуване на дестилатор. 

Финансирането на инвестициите и в двата случая ще бъде осъществено със собствени средства съответно от ДКЦ II и ДКЦ III, уточни Мартин Митев.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"