Oрганизират обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2019 на Община Плевен

То ще започне от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова"

Обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 год. ще се проведе на 13.08.2020 год. То ще започне от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" при спазване на всички разписани противоепидемични мерки.

След настъпилите промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. общият обем на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2019 година е в размер на 108 257 438 лева, в т.ч. „Държавни дейности” - 71 049 828 лева, „Местни приходи” - 37 207 610 лева.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"