Община Севлиево спечели проект за саниране на още многофамилни сгради

Животът

23-08-2020, 13:00

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Нови близо 29 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни и обществени сгради получават 11 малки и средни градове в страната. Ще бъдат обновени 63 многофамилни жилищни сгради, две училища и една административна сграда в градовете Берковица, Свиленград, Севлиево, Сандански, Поморие, Троян, Белоградчик, Никопол, Нова Загора, Попово и Козлодуй. Седем от населените места попадат в Северозападна и Северна Централна България, чието развитие е приоритет за правителството. Севлиево е сред тях.

В проект BG16RFOP001-2.003-0067 на стойност 1 500 000 лв. се въвеждат мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на ул. "Стара планина"№129, ул. "Хаджи Димитър" №2 и ул."Раковска" №3, а проект BG16RFOP001-2.003-0065, който е на същата стойност, обхваща мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пешев" №18 и ул. "Ален Мак" №4.

На трето място от проектите класирани като резерви е и BG16RFOP001-2.003-0066, който предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление към ОД на МВР - Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. "Митко Палаузов" бл.4.

По проектите се предвижда топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрив. С новите средства жилищата на още 2055 домакинства в цялата страна ще преминат в по-горен клас на енергопотребление чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура “Енергийна ефективност в периферните райони-3”,1 съобщиха от ведомството.В рамките на процедурата са били подадени 71 проектни предложения. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проекти са предложени за финансиране. Инвестициите допринасят за подобряване на енергийната ефективност на сградите, намаляване на крайното потребление на енергия и емисиите на парникови газове, с което се повишава качеството на въздуха.

Подобрява се и състоянието на сградния фонд в малките градове и условията за живот в тях.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен