Община Плевен е готова да предостави дейността на временния приют за бездомни кучета на НПО

Това стана на организираната от кмета на Общината Георг Спартански работна среща днес

Община Плевен има готовност да предостави извършваната от временния приют за бездомни кучета дейност по залавянето, кастрацията и обезпаразитяването им на неправителствената организация „Дом за бездомничета”. Това стана на организираната от кмета на Общината Георг Спартански работна среща днес с представители на неправителствени организации за защита на животните.

На срещата бяха обсъдени варианти за сътрудничество в различни насоки, бяха представени възможности за финансиране основния ремонт и преустройство на сградите за приюта на стойност 2 млн. 800 хил. лв. Представители на плевенската фирма „ДММ - Дизайн” ЕООД, които изготвиха проекта за новия модерен постоянен приют за бездомни животни, представиха подробности и отговориха на зададени въпроси. Предвиден е основен ремонт на целия сграден фонд и прилежащите му части, включително преустройства на помещения и реконструкция на инсталациите, въвеждане на интелигентни системи за управлението и регулирането на потреблението на топлина и електрическа енергия, подмяна на дограма, хидро- и топлоизолация и други мерки за енергийна ефективност, монтиране на пожароизвестителна система, видеонаблюдение, изграждане на достъпна архитектурна среда и благоустройствени мероприятия в дворното пространство. Общият капацитет на приюта е 400 животни.  „Най-реалистично е финансирането да се търси или по посока кандидатстване за финансиране по европейска програма в новия програмен период 2021 – 2027 година, или чрез целева субсидия от държавния бюджет”, допълни г-н Спартански. Той беше категоричен, че е отворен към всякакви предложения за сътрудничество с неправителствените организации за наболелия проблем с популацията на безстопанствените животни. Представителите на „Дом за бездомничета” обявиха, че имат готовност и ще внесат предложение до Общински съвет – Плевен да поемат извършваната от временния приют за бездомни кучета дейност по залавянето, кастрацията и обезпаразитяването на животните като Община Плевен от своя страна ще насочи към тях финансирането, осигурявано до момента за дейност, издръжка и персонал на приюта. На практика сътрудничеството може да стартира от началото на следващата 2021 година с приемането на новия Бюджет на Общината.

На срещата добри практики от работата си с друга община в страната сподели и представител на фондация „Четири лапи”, като изрази готовност да се работи активно и в дългосрочен план за преодоляване проблемите от нарастващия брой на бездомните животни и в Плевен.

„Няма тема, която да не сме готови да обсъдим и няма идея, която да не сме готови да приемем”, беше категоричен кметът на Общината Георг Спартански и добави, че днешната среща е само началото на бъдещо добро сътрудничество за решаване на дългогодишния проблем.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен