Три камери ще излъчват на живо заседанията на Общинския съвет

Първото онлайн заседание ще бъде излъчено в четвъртък /27 август/

Три камери ще следят и предават на живо заседанията на  Общински съвет - Плевен, от този месец на интернет страницата на институцията - https://obs.pleven.bg/. Първото онлайн заседание ще бъде излъчено в четвъртък /27 август/, от 9,00 ч., на интернет страницата на институцията - https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет / Излъчване на заседания на живо https://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo

Видеоизлъчването стана възможно след осигурена техническа възможност за това и монтаж на съответната апаратура в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Камера 1 и Камера 3 ще държат в кадър през цялото време банките с общински съветници в двете части на Конферентната зала.

Камера 2 ще бъде насочена към централната банка, на която са председателстващият заседанието председател на Общинския съвет Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански.    

Промяната в начина на работа на Общински съвет – Плевен, е регламентирана и в Правилника за организацията и дейността на институцията за този мандат. Съгласно чл.47, ал.4 откритите заседания на Общинския съвет се излъчват и предават директно чрез общинската кабелна радиомрежа и/или местна телевизия, както и при желание от друга телевизия. При техническа възможност заседанията могат да се излъчват по електронен път, в реално време на интернет страницата на Общинския съвет. По изключение, Общинският съвет може да приеме решение отделни заседания или части от тях да не се предават.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен