Вижте къде ще спират тока в община Плевен през новата седмица!

Животът

13-09-2020, 07:26

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Община Плевен
На 14.09.2020 г. /08:00 - 08:40 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / На 15.09.2020 г. /16:30 - 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / - ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ПЛЕВЕН Научен институт КЪРТОЖАБЕНЕ
На 14.09.2020 г. /08:31 - 16:00 ч. / - Дисевица: Волинска 1, 2, 3, 4, г. С.Раковски 3, 6, 4, 1, 2, г. Томов 24, 9, 5, 22, 13, 20, 30, 18, 2, 7, 21, 1, 15, 14, 16, 17, 26, 4, 12, 23, 28, 3, 6, Девети Септември 1, 5, 4, 3, 9, 12а, 7, 10, Изгрев 4а, 3, 1, Московска 10, 13, 1, 5, 3, 9, 15, 7, 8, 11, Найден Рачев 15, 48, Опълченска 1, 16, 14, 15, 16а, 8, 5, 11, П.Р.Славейков 4, С.Алексиев 6, 3, 1, 4, 2, Филип Тотю 3, 5, 2, Хр. Смирненски 10, 9, 4, 5, 7, Христо Смирненски 12, 1, 2, 9, Ю.А.Гагарин 8, 5, 7, 4, 3, 2, 9, 6, 11
На 14.09.2020 г. /08:31 - 16:00 ч. / - Къртожабене: М-Ст Булин Дол , Местн.Табакова Чешма Табакова Чешма, Местн.Табакова Чешма IV 140, Местност Табакова Чешма , Текийски Орман 50
На 14.09.2020 г. /08:31 - 16:00 ч. / - Търнене: 10-Ти Конгрес 11, 11-Ти Конгрес 11, 16, 14а, 2, 5, 3, 1, 8, 12, 14, 6, 9, 7, Ал.Стамболийски 8, 15, 4, 5, 13, 6, 17, 7, 10, 9, 2, 3, 1, 11, 21, 17, 14, 12, 23, Васил Априлов 11, 1, 3, 5, 8, 4, 2, 6, 10, 9, Вит 2, 4, 3, 1, Върбишка 1, 8, 6, 10, 24, 5, 26, 22, 16, 18, 7, 9, 12, 20, 3, 14, г. Кирков 1, Ген.Скобелев 1, 5, 3, 7, Ив.Митов 9, 32, 12, 7, 8, 11, 13, 16, 6, 33, 22, 18, 15, 19, 38, 20, 10, 1, 17, 24, 30, 35, 14, 5, 34, 26, 31, 3, Ивайло 5, 1, 3, 11, 6, Л.Каравелов 6, Лато Лачев 11, 14, 18а, 12, 16, 4, 3, 7, 13, 5, 2, 20, 6, 18, 10, 1, 8, 9, 17, 15, 22, Найден Рачев 4, 36, 16, 28, 14, 34, 22, 32, 12, 1, 13, 9, 26, 18, 2, 30, 25, 8, 10, 6, 24, 7, 3, 20, 5, 11, 14, Опълченска 2, Страцин 1, Христо Ботев 4, 33, 28, 13, 18, 24, 21, 10, 23, 9, 25, 6, 12, 29, 16, 31, 11, 26, 30, 20, 8, 17, 22, 19, 14, 5, 9, 2, 3, 7, 1, Цанко Церковски 3, 3а, 13, 1, Ю.А.Гагарин 3, М-Ст Комудара, O
На 14.09.2020 г. /08:40 - 08:50 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / На 15.09.2020 г. /16:20 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / - Дисевица: 10 Конгрес 4, 1, 2, 6, 5, 3, Георги Петров 5, 4, 7, 1, 6, 3, 2, Девети Септември 53, 79, 83, 77, 75, 61, 52, 46, 73, 40, 56, 57, 42, 55, 59, 62, 54, 60, 51, 67, 66, 65, 85, 64, 48, 44, 50, 69, 81, 58, 63, 71, Иван Вазов 26, К.Златарев 11, 16, 13, 14, 9, 18, 22, 20, Месност Торбовото , П.Волов 2, 1, 3, С.Дисевица ПИ 000137 И С.Търнене ПИ 000108
На 14.09.2020 г. /08:40 - 08:50 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / На 15.09.2020 г. /16:20 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / - Търнене: Ангел Кънчев 1, Васил Костов 8, 3, 7, 6, 1, 5, 10, 9, 4, г. Томов 19, Ген Радецки 3, 5, 1, Девети Септември 41, 34, 49, 19, 22, 39, 45, 37, 47, 20, 25, 38, 43, 32, 33, 26, 18, 16, 21, 28, 23, 14, 35, Иван Вазов 14, 11, 1, 8, 9, 12, 2, 20, 16, 5, 13, 18, 22, 3, 24, 4, 7, Изгрев 6, 2, 4, К.Христов 8, 1, 12, 4, 2, 3, 11, 5, 14, 9, 7, 10, 6, Н.Вапцаров 5, 9, 1, 12а, 7, 8, 2, 6, 10, 3, 12, 4, С.Караджа 9, 13, 7, 2, 15, 8, 12, 10, 3, 4, 11, 5, 1, 6, Св.Св.Кирил И Методий 7, 1, 3, 6, 11, 4, 9, 5, 2, Юнско Въстание 8, 5
На 14.09.2020 г. /08:40 - 08:50 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / На 15.09.2020 г. /16:20 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / - Ясен, Общ. Плевен: Адил Дервишев , Месност Азманското Местност Азманското , Местност Ватовото , Местност Под Селото Асфалтобаза, М-та Азманското
На 14.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Беглеж: 19-Ти Юни 6, 8, 10, 9, 21, 11, 3, 2, 7, 13, 1, 15, 4, 5, 17, Бочо Йочев 8, 4, 6, 2, 10, Васил Топалски 9, 4, 13, 6, 1, 10, 7, 8, 11, 15, 2, 3, Витошка 2, 6, 3, 4, Гена Димитрова 2, Георги Ненов 1, Дочко Дочев 4, 2, 1, 6, 5, Иван Коларов 3, 19, 18, 12, 21, 10, 16, 2, 17, 1, 20, 6, 15, 14, 13, 9, 11, Илия Нанев 9, 2, 4, 3, 5, Йочо Гетов 1, 4, 2, 5, 10, 6, 7, 8, Мачо Пепеля 1, 4, 8, 2, 9, 11, 3, 5, 10, 7, Отряд В.Левски 1, Пано Дончев 5, 3, Партизанска 2, 7, 11, 10, 14, 16, 4, 1, 3, 6, Петко Патарински 2, 1, 3, 4, Стоян Едрев 4, Христо Ботев 11, 1, 9, 3, Цанко Славчев 1, 8, Цанко Станчев 2, 8, 6, Цоню Матев 7, 1, 10, 14, 11, 3, 8, 9, 12, 4, 2, 16
На 14.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Пелишат: 17 Партизани 22, 16, 9, 14, 7, 5, 3, 19, 17, 24, 30, 28, 15, 11, 20, 13, 23, 18, 26, 17 Партизани 31, 55, 66, 58, 50, 60, 62, 25а, 48, 33, 57, 70, 32, 38, 35, 39, 36, 59, 47, 64, 46, 52, 53, 45, 51, 68, 29, 41, 34, Вит 1, 5, 7, 2, Въча 5, 2, 4, 1, Гурко 6, 4, 2, Дунав 6, 5, 7, 9, Иван Вазов 1, Иван Вазов 2, Кръстю Конов 19, 12, 33а, 21, 25а, 35, 2, 23, 18а, 29, 17, 24, 7, 11, 15, 26, 28, 4, 15а, 37, 8, 10, 31, 22, 9а, 20, 9, 27, 16, 6, 18, 24а, 13, 25, Любен Вешков 28, 34а, 37, 25, 35, 29, 26, 32, 30, 30а, 27, 33, 31, 36, 34, 39, Люлин 10, 1, 5, 8, 6, 12, 3, Осъм 4а, 19, 6, 21, 4, 15, 17, 12, 27, 14, 8, Осъм 1, 2, Победа 11б, 11, 11а, 13, 9, 15, 17, Победа 1, 4, 10, 6, 3, Раковски 1, 2, Христо Ботев 4, 1, 3, 2, 13, 2а, 1а, 7
На 14.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 15.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 16.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 17.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 18.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Тодорово, Общ. Плевен: Ал.Стамболийски 12, 31, 27, 7, 18, 14, 6, 21, 1, 23, 16, 10, 22, 11, 13, 4, 29, 33, 25, 19, 8, 2, 15, Батак 2, 11, 6, 3, 7, 1, 5, 4, Беласица 4, 1, 2, Васил Левски 19, 26, 21, 15, 2, 22, 14, 17, 25, 4, 24, 10, 28 Края На Селото, 18, 1, 6, 27, 16, 23, Уо Тп 1, 20, 13, Витоша 4, 6, 3, 7, 2, 9, Георги Бенковски 1, Дунав 9, Иван Вазов 7, 10, 3, Център, 1, 13, 11, 16, 5, 9, 14, 8, Камен Христов 3, 5, 6, 4, Кирил И Методий 6, 13, 14, 20, 1, 9, 3, 10, 15, 2, 5, 8, 11, 7, 4, 12, 18, Крали Марко 8, 1, Оборище 5, 1, 3, Панайот Волов 3, 5, 8, 1, 2, 4, 7, 6, Петко Костов 8, 1, 3, 2, 4, 12, 10, 6, Пирин 2, Стефан Караджа 2, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, Сторгозия 28, Хаджи Димитър 4, 3, 1, Шар Планина 2, 3, 4, 1, 5, 6, 8, Шейново 11, 10
На 14.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 15.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 16.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 18.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Гривица: Букурещ 4, 6, 7, 9, 1, 2, 3, Валтер Мъръчиняну 3, 5, 7, 12, 8, 10, 16, 6, 2, 4, 1, 14, Гео Милев 6, 4, 5, 8, 10, 2, 1, Георги Кирков 8, 16, 13, 2, 4, 13а, 12, 11, 10, 5, 6, 14, 9, Георги Кочев 15, 7, 17, 13, 3, 5, Димитър Благоев 2, Дунавия 3, 1, Изгрев 2, 4, Искър 11, 4, 15, 9, 11а, 13, 1, 7, 3, 2, 5, Любен Каравелов 1, 2, 6, 7, 4, 3, Майор Шонцу 3, 9, 6, 7, 9а, 5, 4, 1, 10, 2, 8, 8а, Москва 1, 7, 3, Подполк Николае Нанкович 1, Редник Грегоре Йон 8, 9, 2, 1, 6а, 11, 5, 3, 7, 10, 4, Христо Ботев 9, 2, 1, 7, 5, 3
На 14.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 16.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 17.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / На 18.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Пелишат: Бенковски 4, 5, 9, 7, 1, 2, Гередава 6, 8, 4, 1, 2, 3, Гудима 5, 9, 1, 15, 3, 13, Димитър Благоев 9, 14, 12, Коста Златарев 8, 6, 18, 4, 12, 14, 10, 16, 2, 20, Мусала 5, 7, 3, 11, Пелезо 5а, 7, 1, 15, 11, 3, 5, 2, 4, Стопански Двор , Трети Март 10, 3, 13, 1, 11, 2, 6, 9, 8, 4, 12, 7, Христо Кънчев 22, 32, 28, 15, 11, 38, 24а, 13, 16, 18, 20, 26, 34, 30, 24, Цветан Спасов 5, 7, 3, 18, 6, 12, 15, 24, 26, 11, 30, 22, 9, 14, 17, 20, 10, 8, 28, 23, Шейново 1а, 4, 3
На 14.09.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 15.09.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 16.09.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 17.09.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / На 18.09.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Беглеж: Георги Стоянов 16, 20, 10, 12, 18, 14, 8, Долна Елия , Криводер 6, 7, 2, 5, 9, 4, 1, 3, Лазар Станев 2, 4, 16, 9, 8, 3, 14, 7, 10, 6, 5, 15, 17, 1, Местност Долната Елия ПИ-022048 , Назъм Хикмет 7, 16, 22, 18, 20, 21, 17, Патю Доков 4, 2, 1, Септемврийско Въстание 2, 14, 16, 18, 10, Цанко Славчев 110, 55, 118, 35, 104, 136, 27, 126, 29, 88, 112, 25, 92, 146, 144, 94, 140, 37, 120, 57, 148, 102, 116, 128, 114, 33, 108, 122, 51, 39, 106, 31, 84, 43, 86, 150, 59, 134, 142, 100, 45, 130, 41, 124, 90, 47, 138
На 14.09.2020 г. /09:01 - 12:00 ч. / - Плевен: Гена Димитрова 16, 16-18, Иван Вазов 53, 59 Гж8, 55, 51, 49, 61, 43, 59, 45, 47, 57, Миладинови Братя 1, Цоню Матев 27, 22, 25, 24
На 14.09.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 15.09.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 16.09.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 17.09.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 18.09.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Плевен: Акд.Й.Трифонов 43, 49, 36, 39, Десети Декември 106, Ем.Васкидович/Аврора/ 40а, 46, 50а, 64, 68, 37, 47, 65, 73а, 50, 76, 69, 39, 67, 63, 42, 70а, 59, 80, 52а, 41, 75, 66, 72, 73, 52, 55а, 37а, 49, 43, 58, 51, 74, 57, 56, 71, 48, 40, 44, 54, 42а, 70, 45, 61, 78, 53, К.Охридски/Карл Маркс/ 48, 27а, 40, 36, 29а, 42а, 39, 40а, 42, 33, 29, 31а, 31, 38, 44, 35, Стоян Михайловски 72, 90, 68, 96, 60а, 91, 66, 93а, 70, 103, 101, 78, 90а, 65, 93, 92, 71а, 89, 95а, 102а, 89а, 87, 62, 73, 97, 71, 60, 85, 77, 106, 64, 79, 62а, 107, 99, 74, 87а, 61, 76, 67, 82, 76а, 86, 98, 80а, 85а, 83, 95, 63, 81, 102, 97а, 75, 61а, 80, 104, 69, 84, 94, 77а, 88
На 14.09.2020 г. /09:16 - 13:16 ч. / - Плевен: Кайзерслаутерн 16, 17, 15, Патриарх Евтимий 16, 6, 14, 10, 14а, 5, 18, 4, 10а, 12, 3, 18а, 8, Рила/Ю.Гагарин/ ТП 464, Уилиам Гладстон 21, 17, 19, Христо Ботев 59, 74, 55, 57, 53, 61, 74
На 15.09.2020 г. /08:46 - 09:00 ч. ; 15:30 - 16:00 ч. / - Радишево: I - 280 , XIII- 89 Кв. 34 , Васил Априлов 2, 4а, г. С.Раковски 5, 3, 1, Григор Пърличев 27, 3, 6, 11, 9, 18, 29, 23, 16, 7, 10, 4, 19, 22, 17, 1, 25, 13, 5, 8, Драва 1, Знеполска 8, 7, 6, 13, 3, 2, 4, 12, 1, 10, Ивайло 14, 10в, 28, 17, 24, 5, 27, 21, 5а, 8, 34, 16, 40, 23, 29, 12, 13, 26, 30, 10б, 38, 18, 11, 20, 22, 10а, 15, 9, 25, 7, 10, 31, 6, 1, 3, Кирил и Методий 31а, 12, 31, 23, 8, 35, 29, 37, 27, 21, 10, 14, 31б, 19, 25, 11, 1, 3, 5, 4, 6, 8, УО ТП 7, 7, 17, 9, Център, Китка 3, 5, 7, 10, 14, 6, 13, 9, 11, 8, 1, 2, Климент Охридски УО ТП 3, 15, 2, 35, 20, 26, 10, 21, 34, 12, 40, 11, 1а, 32, 5, 38, 16, 22, 42, 23, 14а, 36, 1, 24, 7, 27, 30, 25, 17, 6, 19, 4, Мадан 8, 6, Марибор 12, 22, 18, 3, 27, 24, 17а, 4, 21, 25, 28, 14, 9, 23, 19, 26, 8, 7, 1, 10, 6, 2, 13, 11, Милин Камък 3, 1, Мир 3, 5, 2, 1, Митко Палаузов 5, 13, 7, 15, 9, 1, 11, Нестор Марков 6, 2, 5, 4, 3, 1, Орлица 2, Пероника 7, 6, 1, 4, 10, 11, 9, 3, 8, 9а, Прилеп 29, Ралица 11, 9, 1, 12б, 7, 10, 14, 12, 5, 2, Република 2, 3, 4, 5, 1, Рила 1, 2, 2, Родопи 27, 29, 33, 25, 21, 23, 19, 37, 35, УПИ -XXV-283 Стр Кв, ХIХ-573, O, Месност Ккукушин
На 15.09.2020 г. /08:46 - 16:00 ч. / - Радишево ГАЛУС КЪМПАНИ ООД
На 15.09.2020 г. /08:46 - 16:00 ч. ; 08:46 - 09:00 ч. ; 15:30 - 16:00 ч. / - Тученица: Александър Петров 5, Александър Стамболийски 4, 3, 6, 7, 8, 1, 1, Васил Левски Уо Тп5, 11а, 18, 15а, 17, 3, 2, 10, 12, 6, 8, 1, 16, 4, 14, Ген.Вл.Заимов 9а, 11, 7, 5, 9, 8, 5а, 6, 3, 6а, 2, 1, 4, Генерал Гурко 69, 52, 40, 38, 67, 44, 50, 46, 42, 38а, 48, 28, 25, 11, 23, 9, 7, 18, 3, 19, 30, 9б, 5, 9в, 4, 15, 12, 8, 22, 27, 21, 1б, 6, 1, 2, 10, 14, 17, 13, 20а, 36а, 34, 45, 57, 61, 36, 37, 29а, 29, 35, 32, 53, 41, 55, 61а, 51, 49, 59, 42, 63, 39, 33, 31, 47, Генерал Колев 2б, 1, 8, 4, 1а, 2в, 6а, 6, 3, Георги Бенковски Уо Тп 1, 14, 30, 17, 36, Център, 28, 29, 37, 40, 15, 13, 32, 38, 21, 39, 25, 23, 44, 42, 16, 31, 26, 30а, 22, 24, 35, 33, 34, 7, 4, 12, 8, 2, 10, 11, 6, 9, Георги Кочев 6, 9, 4, 3, 5, 7, Дамян Пешев 35, 3, 15, 21, 11, 9, 8, 19, 14, 18, 20а, 1б, 22, 10, 16, 5, 7, 13, 2, 6, 1а, 20, 23, 12, 6а, 30, 28, 29, 27, 30б, 26, 39, 37, 25, 36, 41, 40, 31, 42, 34, 38, 33, 32, Кайлъка 2, 6, 4, 1, Любен Вешков 4, 8, 9, 10а, 2, 12, 16, 18а, 5, 7, 1а, 24, 5а, 20, 10, 3, 14, Местност Барата , Местност Пасището Помпена Стация, Пирин 15, 4, 3, Радецки 6, 4, 3, 2, 1, Рила 5, 3, 8, 7, 2, 1, 4, Среброструй 3, 11, 17, 19, 1, 15, 9, Стара Планина 45, 8, 41, 47, 4а, 16, 43, 10, 14, 51, 6, 12, 4б, 37, 21, 7, 2а, 15, 1, 13, 11, 9, 29, 17, 19, 25, 33, 5, 27, 3, Стефан Караджа 4, 3, 2, 1, 5, 7, Страцин 9, 7, 5а, 8, 3, 5, 2, 4, 10, 6, Хаджи Димитър 14, 15, 19, 24, 16, 17а, 13, 11, 7, 20, 18, 17, 8, 22, 14а, Уо Тп 8, 2, 4, 3а, 1, 5, 3, Христо Ботев Центъра, 3, 10, 4, 1, 8, УО ТП 9, Център, Кметсво, Детска Градина, Христо Смирненски 18, 19, 14, 20, 22, 9, 21, 25, 16, 23, 15, 11, 13, 1, 5, 4, 8, 6, Ю.А.Гагарин 28а, 34, 32, 28, 33, 1, 6, 7, 26, 17, 9а, 20, 16, 5, 23, 24, 4, 10а, 18, 21, 27, 22, 19, 8, 2а, 14, 25, 12, 11, 3, 18
На 15.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Беглеж: Бинка Парашкевова 4, 2, Боримечката 11, 5, 3, 1, 7, 9, 6, 10, 8, Владайско Въстание 4, 2, Водана 120024, Въло Йончев 6, Гена Димитрова 20, 34, Георги Ненов 7, 28, 21, 33, 31, 30, 1, 40, 29, 5, 37, 13, 23, 48, 22, 38, 24, 3, 26, 42, 15, 35, 14, 32, 12, 18, 20, 19, 9, 16, 36, Илия Б.Микин 6, 2, 5, 9, 3, 8, 7, 1, Рачо Печев 15, 11, 13, 9, 17, Стойчо Татара 12, 5, 16, 22, 14, 10, 3, 18, 6, 8, 4, 2, 20, 7, Стоян Едрев 32, 24, 1, 11, 4, 25, 23, 19, 7, 33, 5, 2, 16, 21, 18, 8, 31, 30, 12, 6, 17, 14, 13, 27, 22, 34, 9, 26, 28, 29, 10, 3, Трети Септември 4, 7, 2, 1, 5, 6, 10, 3, 14, Цвятко Георгиев 5, 7, 1, 3, Черкезка 1
На 15.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Пелишат: Бенковски 4, 5, 9, 7, 1, 2, Бенковски 4, 5, 9, 7, 1, 2, Гередава 6, 8, 4, 1, 2, 3, Гередава 6, 8, 4, 1, 2, 3, Гудима 5, 9, 1, 15, 3, 13, Гудима 5, 9, 1, 15, 3, 13, Димитър Благоев 9, 14, 12, Димитър Благоев 9, 14, 12, Коста Златарев 8, 6, 18, 4, 12, 14, 10, 16, 2, 20, Коста Златарев 8, 6, 18, 4, 12, 14, 10, 16, 2, 20, Мусала 5, 7, 3, 11, Мусала 5, 7, 3, 11, Пелезо 5а, 7, 1, 15, 11, 3, 5, 2, 4, Пелезо 5а, 7, 1, 15, 11, 3, 5, 2, 4, Стопански Двор , Стопански Двор , Трети Март 10, 3, 13, 1, 11, 2, 6, 9, 8, 4, 12, 7, Трети Март 10, 3, 13, 1, 11, 2, 6, 9, 8, 4, 12, 7, Христо Кънчев 22, 32, 28, 15, 11, 38, 24а, 13, 16, 18, 20, 26, 34, 30, 24, Христо Кънчев 22, 32, 28, 15, 11, 38, 24а, 13, 16, 18, 20, 26, 34, 30, 24, Цветан Спасов 5, 7, 3, 18, 6, 12, 15, 24, 26, 11, 30, 22, 9, 14, 17, 20, 10, 8, 28, 23, Цветан Спасов 5, 7, 3, 18, 6, 12, 15, 24, 26, 11, 30, 22, 9, 14, 17, 20, 10, 8, 28, 23, Шейново 1а, 4, 3, Шейново 1а, 4, 3
На 15.09.2020 г. /09:16 - 13:16 ч. / - Плевен: Уилиам Гладстон 7, 7а
На 16.09.2020 г. /08:00 - 08:40 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / На 17.09.2020 г. /16:00 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД / - Плевен: 999 Изход София, Улично Осветление, Д-Р г. М.Димитров/Н.Гиг/ 125, 123, 111, 125, 86, 82а, 82 А, 90, 106, 127, 121а, 115, 84, 82, 123а, 121, Изба На Лви, 125, Индустриална Зона , Местн.Табакова Чешма 1 332, Местн.Табакова Чешма Iv 704, 253, Местност Табакова Чешма , Сторгозия 224, 203, 193, 26, Табакова Чешма 30, Табакова Чешма Iv 60, Текийски Орман , Цигански Лозя 56722, 719.81.1, 260, Тду
На 16.09.2020 г. /08:46 - 09:00 ч. ; 15:30 - 16:00 ч. / - Дисевица: Волинска 1, 2, 3, 4, г. С.Раковски 3, 6, 4, 1, 2, г. Томов 24, 9, 5, 22, 13, 20, 30, 18, 2, 7, 21, 1, 15, 14, 16, 17, 26, 4, 12, 23, 28, 3, 6, Девети Септември 1, 5, 4, 3, 9, 12а, 7, 10, Изгрев 4а, 3, 1, Московска 10, 13, 1, 5, 3, 9, 15, 7, 8, 11, Найден Рачев 15, 48, Опълченска 1, 16, 14, 15, 16а, 8, 5, 11, П.Р.Славейков 4, С.Алексиев 6, 3, 1, 4, 2, Филип Тотю 3, 5, 2, Хр Смирненски 10, 9, 4, 5, 7, Христо Смирненски 12, 1, 2, 9, Ю.А.Гагарин 8, 5, 7, 4, 3, 2, 9, 6, 11, O
На 16.09.2020 г. /08:46 - 09:00 ч. ; 15:30 - 16:00 ч. / - Къртожабене: 000340 , М. Каменец Ппс - Vt 5158, Аврора 2, 3, 5, Александър Стамболийски 55, 57, 49, 61, 53, 61а, 59, 63, 51, 5, 17, 15, 47, 27, 35, 13, 29, 45, 37, 25, 19, 3, 43, 1, 23, 7, 11, 21, 33, 31, 41, Барата ПИ 000052, 000052, Батак 3, 1, Васил Левски Център, Уо Тп 1, Здравна Служба, Г.С.Раковски 11, 16, 7, 11а, 5, 9, 10, 12, 8, 2, 1, 3, 13, 6, 25, 30, 22, 32, 17, 24, 21, 27, 19, 26, 29, 20, 23, Генерал Гурко 2, 1, 6, 4, Георги Димитров 15, 27, 33, 5, 18, 25, 34, 20, 46, 31, 22, 11, 42, 10, 26, 35, 16, 17, 48, 12, 2б, 13, 6, 33а, 38, 27а, 30, 28, 22а, 29б, 24, 19, 9, 21, 8, 14, 4, 2, 3, 1, 7, 54, 58, 60, 56, 45, 41, УО ТП 4, 52, 43, 39, 37, Кокиче 1а, 3, 1, М-Ст Булин Дол , Местн.Табакова Чешма Табакова Чешма, Местн.Табакова Чешма Iv 140, Местност Барата , Местност Табакова Чешма , Огнеборец 5, 4, 3, 6, 7, 1, Орлица 1, 4, 2, Радецки 4, 3, 6, 1, 2, Ралица 2, Студенец 1, 2, Текийски Орман 50, ул. Ал. Стамболийски И ул. Гурко , УПИ II Кв. 5 , Христо Ботев 8, 10, 3, 9, 14, 7, 1, 5, 12, 4, Цар Калоян 3, 1, Цар Симеон 2, 4, 6, Чернялка 5, 1, Ретранслатор
На 16.09.2020 г. /08:46 - 09:00 ч. ; 15:30 - 16:00 ч. / - Търнене: 10-ти Конгрес 11, 11-ти Конгрес 11, 16, 14а, 2, 5, 3, 1, 8, 12, 14, 6, 9, 7, Ал.Стамболийски 8, 15, 4, 5, 13, 6, 17, 7, 10, 9, 2, 3, 1, 11, 21, 17, 14, 12, 23, В.Левски 7, 9, 1, 5, Васил Априлов 11, 1, 3, 5, 8, 4, 2, 6, 10, 9, Вит 2, 4, 3, 1, Върбишка 1, 8, 6, 10, 24, 5, 26, 22, 16, 18, 7, 9, 12, 20, 3, 14, г. Бенковски 11, 13, 14, 9, 12, г. Кирков 1, Ген.Скобелев 1, 5, 3, 7, Ив.Митов 9, 32, 12, 7, 8, 11, 13, 16, 6, 33, 22, 18, 15, 19, 38, 20, 10, 1, 17, 24, 30, 35, 14, 5, 34, 26, 31, 3, Ивайло 5, 1, 3, 11, 6, Кюнка 10, 8, 6, 4, Л.Каравелов 6, Лато Лачев 11, 14, 18а, 12, 16, 4, 3, 7, 13, 5, 2, 20, 6, 18, 10, 1, 8, 9, 17, 15, 22, Найден Рачев 4, 36, 16, 28, 14, 34, 22, 32, 12, 1, 13, 9, 26, 18, 2, 30, 25, 8, 10, 6, 24, 7, 3, 20, 5, 11, 14, Опълченска 2, Освобождение 19, 9, 5, 15, 2, 21, 4, 6, 16, 23, 10, 11, 12, 25, 1, 8, 17, 13, 14, 7, 3, Страцин 1, Хаджи Димитрър 10, 8, 14, 12, 2, 17, 37, 15, 19, 33, 11, 9, 25, 6, Хаджи Димитър 1, Христо Ботев 4, 33, 28, 13, 18, 24, 21, 10, 23, 9, 25, 6, 12, 29, 16, 31, 11, 26, 30, 20, 8, 17, 22, 19, 14, 5, 9, 2, 3, 7, 1, 43, 37, 39, 47, 48, 36, 40, 34, 42, 51, 32, 35, 38, 53, 45, 46, 44, 41, Цанко Церковски 3, 3а, 13, 1, Чернялка 2, 4, 6, Ю.А.Гагарин 3, М-Ст Комудара, O
На 16.09.2020 г. /08:46 - 16:00 ч. / - Къртожабене: 000340 , М. Каменец Ппс - Vt 5158, Аврора 2, 3, 5, Александър Стамболийски 55, 57, 49, 61, 53, 61а, 59, 63, 51, 5, 17, 15, 47, 27, 35, 13, 29, 45, 37, 25, 19, 3, 43, 1, 23, 7, 11, 21, 33, 31, 41, Барата Пи000052, 000052, Батак 3, 1, Васил Левски Център, Уо Тп 1, Здравна Служба, г. С.Раковски 11, 16, 7, 11а, 5, 9, 10, 12, 8, 2, 1, 3, 13, 6, 25, 30, 22, 32, 17, 24, 21, 27, 19, 26, 29, 20, 23, Генерал Гурко 2, 1, 6, 4, Георги Димитров 15, 27, 33, 5, 18, 25, 34, 20, 46, 31, 22, 11, 42, 10, 26, 35, 16, 17, 48, 12, 2б, 13, 6, 33а, 38, 27а, 30, 28, 22а, 29б, 24, 19, 9, 21, 8, 14, 4, 2, 3, 1, 7, 54, 58, 60, 56, 45, 41, Уо Тп 4, 52, 43, 39, 37, Кокиче 1а, 3, 1, Местност Барата , Огнеборец 5, 4, 3, 6, 7, 1, Орлица 1, 4, 2, Радецки 4, 3, 6, 1, 2, Ралица 2, Студенец 1, 2, ул. Ал. Стамболийски И ул. Гурко , УПИ Ii Кв. 5 , Христо Ботев 8, 10, 3, 9, 14, 7, 1, 5, 12, 4, Цар Калоян 3, 1, Цар Симеон 2, 4, 6, Чернялка 5, 1, Ретранслатор
На 16.09.2020 г. /08:46 - 16:00 ч. / - Търнене: В.Левски 7, 9, 1, 5, г. Бенковски 11, 13, 14, 9, 12, Кюнка 10, 8, 6, 4, Освобождение 19, 9, 5, 15, 2, 21, 4, 6, 16, 23, 10, 11, 12, 25, 1, 8, 17, 13, 14, 7, 3, Хаджи Димитрър 10, 8, 14, 12, 2, 17, 37, 15, 19, 33, 11, 9, 25, 6, Хаджи Димитър 1, Христо Ботев 43, 37, 39, 47, 48, 36, 40, 34, 42, 51, 32, 35, 38, 53, 45, 46, 44, 41, Чернялка 2, 4, 6
На 16.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Беглеж: Георги Стоянов 3, 6, 4, 2, Дано Гергов 15, 12, 21, 6, 11, 9, 17, 13, 3, 5, 18, 8, 1, 10а, 4, 16, 2, 7, 19, Кръстю Карапанов 1, 5, 3, 7, Мара Денчева 2, 4, 5, Михневич 6, 1, 3, 7, 5, 4, Назъм Хикмет 24, Павел Кунчев 2, 7, 3, 9, 14, 27, 19, 23, 29, 11, 8, 6, 17, 5, 13, 4, 1, 12, Пано Дончев 8, 28, 2, 4, 3, 6, Петко Донков 1, 6, 14, 8, 22, 18, 4, 16, 3, 24, 12, Стоян Търговски 22, 18, 13, 20, 6, 5, 14, 24, 16, 10, 2, 3, 8, 7, Тодор Танев 16, 10, 22, 20, 3, 15, 7, 37, 2, 4, 25, 9, 17, 23, 11, 19, 43, 8, 41, 35, 39, 21, 18, 31, 12, 14, 13, 29, Христо Ботев 59, 2, 45, 19, 27, 33, 34, 17, 24, 31, 20, 21, 47, 65, 51, 12, 37, 8, 25, 39, 43, 35, 15, 10, 61, 13, 23, 63, 6, 18, 57, 53, 69, 55, Цанко Славчев 80, 19, 56, 70, 72, 58, 68, 3, 74, 48, 13, 40, 76, 21, 66, 44, 42, 5, 13а, 15, 60, 9, 17, 62, 54, 23, 52, 7, 78, 1, Цанко Станчев 46, 72
На 16.09.2020 г. /09:01 - 13:16 ч. / - Плевен: Ангел Кънчев 22, 29, 18а, 18, 20, 31, 22б, Георги Бенковски 10, Кайзерслаутерн 4, 6, 2, 11, 5, 8, 13, Ет.1 13, 3, 9, Св.Св.Кирил И Методий 25, Уилиам Гладстон 16, 12, 3а, 14
На 16.09.2020 г. /09:01 - 16:00 ч. / - Гривица: Ал.Стамболийски 4, 2, 2а, 5а, 3а, 6а, 7в, 2б, 1, 4а, 5, 3, 3б, 7, 6, 1а, 7б, Георги Кирков 22, 21, 17, 26, 20, 15, 32, 21а, 25, 30, 19, 18, 34, 23, 24, Георги Кочев 19, Гоце Делчев 17, 23, 16, 14, 19, 18, 15, 16а, Димитър Благоев 15, 17, 1, Дунавия 13, 10, 6, 4, 21, 11, 14, 19, 5, 9, 7, 17, 12, 8, 15, 2, Марица 2а, 8, 4, 6, 3, 1, 2, Москва 19, 17, 13, 11, 23, 9, 21, 15, 23а, Филип Тотьо 2, 20, 4, 2а
На 17.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Беглеж: Бочо Йочев 12, Гена Димитрова 28, 13, 12, 5, 7, 33, 39, 15, 6, 17, 26, 10, 18, 35, 41, 29, 19, 2, 23, 31, 3, 30, 24, 11, 32, 8, 37, 25, 22, 9, 27, Георги Ненов 10, 2, 4, 6, 8, 1, Йочо Гетов 9, 7, 5, Никола Славчев 23, 25, 19, 16, 15, 21, Петър Ив.Мацъка 16, 3, 19, 4, 6, 2, 22, 15, 8, 30, 28, 13, 1, 7, 11, 17, 14, 26, 5, 12, Петър П.Бръчков 11, 7, 13, 3, 5, 8, 1, 9, 4, 2, Рачо Печев 1, 5, 3, 7, Софроний Врачански 1, 3, Цанко Славчев 32, 34, 20, 14, 2, 4, 6, 36, 3, 24, 10, 12, 13, 38, 30, 28, Цветан Спасов 3, 7, 4, 18, 5, 20, 2, Цветко Мачев 1, 7, 3, 6, 2, 5, 4, 10, 12
На 17.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Гривица: Асен Халачев 11, 9, 7, 3, 5, 13, 1, 15, 17, Букурещ 4, 6, 7, 9, 1, 2, 3, Валтер Мъръчиняну 3, 5, 7, 12, 8, 10, 16, 6, 2, 4, 1, 14, Васил Левски 8, 14, Гео Милев 6, 4, 5, 8, 10, 2, 1, Георги Кирков 27, Георги Кирков 8, 16, 13, 2, 4, 13а, 12, 11, 10, 5, 6, 14, 9, Георги Кочев 12, 14, 6, 16, 10, 8, Георги Кочев 15, 7, 17, 13, 3, 5, Гоце Делчев 38, 42, 36, 19, 23, 40, 21, Димитър Благоев 2, Димитър Благоев 27, 21, 30, 19, 23, 32, Дунавия 3, 1, Изгрев 2, 4, Искър 11, 4, 15, 9, 11а, 13, 1, 7, 3, 2, 5, Любен Каравелов 1, 2, 6, 7, 4, 3, Майор Шонцу 3, 9, 6, 7, 9а, 5, 4, 1, 10, 2, 8, 8а, Москва 1, 7, 3, Подполк Николае Нанкович 1, Редник Грегоре Йон 8, 9, 2, 1, 6а, 11, 5, 3, 7, 10, 4, Христо Ботев 9, 2, 1, 7, 5, 3
На 17.09.2020 г. /09:01 - 15:00 ч. / - Плевен: Местн.Витска Равнина До Река Вит, Редута 2
На 17.09.2020 г. /09:16 - 13:16 ч. / - Плевен: г. С.Раковски 66, 57 Гж, 63, 62, 50, 54, 57, 56, 64, 67, 65, 52, 60, 68, 48, Дедеагач 5, 5а, Преслав 37, Русе/Д-Р Бешев/ 25, 23, 19, 21, 27, Уилиам Гладстон 2а, 6, 2, 3, 4
На 18.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. / - Беглеж: Бинка Парашкевова 11, 5, 9, 1, 3, Гена Димитрова 49, 44, 45, 58, 50, 56, 62, 42, 64, 40, 54, 46, 38, 47, Иван Магарашки 5, 1, 7, 3, Комплексна Механизация 1, 2, Кремика , Кривокрой 7, 3, 1, 5, Любен Каравелов 27, 16, 6, 8, 15, 4, 18, 5, 3, 11а, 10, 17, 11, 9, 13, 19, 23, 21, 14, 7, 25, Никола Славчев 29, 39, 47, 41, 43, 31, 27, Цанко Славчев 34
На 18.09.2020 г. /09:01 - 13:16 ч. / - Плевен: Ангел Кънчев Тп 146, 31, 47, 45, 51, 57, 35, 53а, 53, 37, 29, 49, 43, 41, 59, 33, 55, Преслав 39, 40, Св.Св.Кирил И Методий 35, 28, 30, 33, 31, Уилиам Гладстон 7а, Христо Ботев 93, 72, 68Снимка на Деня

Щрихи от Плевен