ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен е готово да посрещне учениците през новата учебна година

Обновени класни стаи и възстановен училищен стол очакват учениците

С обновени класни стаи и възстановен училищен стол ще посрещне учениците си през новата учебна година ОУ "Д-р Петър Берон".

До момента училището разполагаше с такъв, но с ограничен брой места. Поради нарастващия брой ученици в училището, желанието на всички бе да се увеличи капацитета на стола, като за целта бе необходим ремонт на по-голямо помещение в сградата.

Със съвместни усилия Училищното настоятелство "Успяваме заедно", ръководството на училището, ученици и родители постигнаха целта си – Училищният стол е възстановен. На тази кауза бяха посветени редица благотворителни инициативи през предходната учебна година. Със средствата, събрани от тях и средства от бюджета е извършен цялостен ремонт на училищния стол.

Обновени са напълно и някои от класните стаи. Напълно е ремонтирано помещението на училищния стол. Сега училището разполага с около 100 места за хранене на децата. Във връзка с работата в условията на COVID-19, храненето ще е по график, така че да се осигури максимална дистанция между учениците.

"Вложихме много старание и любов в обновяването на базата и с нетърпение очакваме старта на учебната година. Благодарим на цялата училищна общност за подкрепата и вярата в по-доброто бъдеще на нашето училище!", споделиха от ОУ "Д-р Петър Берон".