Епизоотичната обстановка в област Плевен по отношение на АЧС остава спокойна

Към настоящия момент подадените в ОДБХ – Плевен заявленията за регистрация на лични стопанства са общо 179

Днес се проведе заседание на областната епизоотична комисия във връзка с АЧС. То бе председателствано от заместник-областния управител Татяна Божинова. По нейно настояване представителя на Община Плевен докладва за това определени ли са вече места за загробване, при възникване на необходимост, на евтаназирани животни с АЧС в района на най-големия свинекомплекс в Дисевица. Стана ясно, че се разглеждат общински имоти - пасища, които се намират в землището на селото. „При постъпване на становища от съответните институции ще представим пред областната епизоотична комисия съответните терени”, заяви представителя на община Плевен.

Директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов е издал разпореждане за поставяне на под възбрана за движение и извършване на необходимите ветеринарно-медицински изследвания на прасетата в едно лично стопанство в село Малчика,  община Левски. При проверка на ОДБХ там е установено незаконосъобразно отглеждане на свине. На собственика на личното стопанство е съставен акт за административно нарушение.

Към настоящия момент подадените в ОДБХ – Плевен заявленията за регистрация на лични стопанства са общо 179, информира д-р Йорданов.  Регистрирани са общо 133 лични стопанства, 12 са в  процедура по регистрация и по 34 стопаните са се отказали сами от регистрация. ОДБХ – Плевен е издала 82 разрешения за населване на вече регистрираните лични стопанства.

Епизоотичната обстановка в област Плевен по отношение на АЧС остава спокойна. Няма новорегистрирани случаи на заболяването както при диви, така и при домашни свине.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен