БДЖ приема становища за проектния вариант на графика за движение на влаковете за 2021 г.

Крайният срок за това е 21 септември

 С цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт в цялата страна и осигуряване на надежден и удобен превоз за гражданите, от „Холдинг БДЖ” АД очакват финални становища за актуализирания проект на график за движение на влаковете за 2021 г. Крайният срок за това е 21.09.2020 г., становища се изпращат на e-mail: [email protected] или се внасят в деловодството на БДЖ на адрес: София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3. След посочената дата графикът се приема за утвърден и няма да бъдат възможни повече промени до разработването на график за следващата 2022 г.

Актуализираният проект на график за движение на влаковете за 2021 г. е публикуван след разглеждането на многобройните постъпили предложения от граждани на база на публикувания първоначален проект за обществено обсъждане и въведените промени след изпратените аргументирани предложения за корекции от областните и общински администрации. За по-голямо удобство предложенията за разписания на влаковете са представени отделно за всяко едно направление.

Основните промени в проекта на графика за движение на влаковете за 2021 г. са свързани с намаляване на времепътуването на основни бързи влакове, увеличаване броя на бързите влакове в някои направления и подобряване на връзките с възможност за пътуване в различни региони на страната.

Актуализиран проект на график за движение на влаковете за 2021 г. може да видите тук: https://www.bdz.bg/bg/a/aktualiziran-proekt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2021-g Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"