Закупуват допълнителна техника по трансграничен проект, изпълняван от Община Плевен

С 37 ласа “за“ Общинският съвет на Плевен одобри промяна в годишния разчет

С 37 ласа “за“ Общинският съвет на Плевен одобри промяна в годишния разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз. Решението на съветниците е във връзка с изпълнението на дейностите по трансграничния проект „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк „Гривица" и Крепост „Турну".

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки и сключен договор с изпълнител през 2020 г. е установена необходимост по проекта да бъдат включени допълнително нови дълготрайни материални активи - персонални компютри, преносим компютър и бързооборотни скенери. В тази връзка Общинският съвет прие в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на ЕС през 2020“ да бъдат включени следните обекти: настолни компютри на стойност 6 850 лв.; преносим компютър за 1 115 лв. и бързооборотни скенери на стойност 3 190 лв.

Проектът „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк „Гривица" и Крепост „Турну" се финансира по програма „ИНТЕРРЕГ V A Румъния - България 2014 - 2020 г.”, като водещ партньор по него е Община Плевен, партньор от румънска страна е Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман. Основна цел на проекта е запазване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез развитие и представяне на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориален парк „Гривица” от българска страна и крепостта „Турну Мъгуреле" от румънска.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"