Пръскат с препарати в местности в землището на Плевен

Собствениците на пчелини да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява  собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши наземно третиранe на свободни площи срещу плевели в местностите Тръстара, Дедковец, Бъчвата, Къшински дол и Смильовец, в землището на гр. Плевен.

Растителнозащитните практики ще се извършат от 28.09.2020 г. до 30.09.2020 г. включително и от 01.10.2020 г. до 03.10.2020 г.

Третирането ще се извърши с препарати „Тайфун СЛ” и „НАСА 360 СЛ”, закупени от „999 - Асенов” ЕООД.

Собствениците на пчелини да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне, като по преценка обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

За повече информация: телефон за връзка 0882/112 933.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"