Ще тестват сирените на 1 октомври

Това информираха от пресцентъра на ОДМВР - Плевен

В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 г., на 1 октомври 2020 година от 11:00 часа ще се проведе тест със сиренната система изградената в гр.Плевен.

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в наредбата. Това информираха от пресцентъра на ОДМВР - Плевен.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"