Тестват сиренната система на 1 октомври

Тестът ще е в 11.00 часа и ще продължи няколко минути

 В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г., на 1 октомври 2020 г. /четвъртък/ ще се проведе тест със сиренната система, изградена в Плевен.

Тестът ще е в 11.00 часа и ще продължи няколко минути чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали, определени в Наредбата.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"