Ученици от ОУ "Св. св. Кирил и Методий"- с. Ясен посетиха Държавен архив - Плевен

Проведе се беседа на тема "Архивите, хранилище на документална информация"

Днес в Държавен архив - Плевен се проведе беседа и екскурзия на тема: "Архивите, хранилище на документална информация" пред ученици от Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"- с. Ясен, Плевенско. Учителите Людмила Делева и Маргарита Фичева придружаваха децата.

Беседата бе изнесена от главен експерт Габриела Вълова, която запозна учениците с дейността на архива, подбора на документи и тяхното съхранение, с функционирането на читалнята и реда за използване на архивните материали.

"Държавен архив - Плевен приветства инициативата и кани всички желаещи да ни посетят", споделиха оттам.  Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"