Над 1637 км републикански пътища са ремонтирани със средства от държавния бюджет

Над 432 км – с пари от фондове на ЕС

В периода май 2017 – октомври 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е положило усилия и е осигурило значителен финансов ресурс както от държавния бюджет, така и чрез програмите на Европейския съюз за рехабилитацията и поддържането на републиканската пътна мрежа, която е 20 хил. км.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на питане от народни представители за политиката на министерството относно реконструкцията, рехабилитацията и поддръжката на републиканската пътна мрежа.

Регионалният министър уточни, че през този период осигурените средства за поддръжка на пътна инфраструктура са над 488 млн. лв. Близо 1,3 млрд. лв. от държавния бюджет са средствата за ремонт на пътища и съоръжения. 31 млн. лв. са целеви за обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са сключени 31 договора за финансиране рехабилитацията на пътни отсечки с обща дължина 552 км. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е 396,3 млн. лв., съобщи още регионалният министър.

Общо 146 км пътища са рехабилитирани или в процес на рехабилитация или строителство с финансиране от програмите за трансгранично сътрудничество.

В периода 2017 – 2020 г. ремонтираните участъци със средства от държавния бюджет са 1637,883, а от фондове на ЕС – 432,322 км, отчете министърът.

Напълно завършени са ремонтите работи по 10 виадукта на магистралите „Тракия“ и „Хемус“. В процес на изпълнение са още 18 съоръжения. Отделно се изпълняват дейности като ремонт на лявата тръба на тунел „Витиня“, а десните тръби на тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“ са ремонтирани през 2018 г. като са приведени в съответствие с всички европейски изисквания, коментира още министърът.

Аврамова информира, че ремонтираните по Програма „Основен ремонт“ на АПИ съоръжения са 7 в областите Варна, Перник, Враца, Бургас и Сливен. 62 големи съоръжения са ремонтирани и 2 нови са изградени със средства по ОПРР 2014–2020 г.

Чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурените средства се разпределят за подготовка и реализация на проекти за ремонт на пътни участъци и съоръжения, както и за текущо поддържане на пътищата, включително превантивни дейности, ремонт при аварийни ситуации, зимно поддържане, подмяна на знаци, маркировка и ограничителни системи.

Като министър на регионалното развитие и благоустройство мой водещ приоритет е повишаване именно на качеството при извършване на строителни работи, вследствие на което активно работим, съвместно с народните представители, за изменение на нормативната база в тази посока, подчерта Аврамова. Тя напомни, че за разглеждане в Народното събрание са внесени промени и в Закона за устройство на територията, които са в посока завишаване контрола върху строителството. През 2019 г. бяха направени промени и в гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок при реконструкция и основен ремонт на републикански пътища е увеличен от 2 на 3 години. Увеличени бяха и гаранционните срокове при строителството на магистралите, първокласни, второкласни и третокласни пътища.

Ключов приоритет е не само гарантиране качеството на днес използваната инфраструктура, но и на тази, която в момента се изгражда и поколения след нас ще използват, заяви Аврамова. Тя напомни, че приоритет на правителството е завършването на магистралния пръстен, подобряване на транспортната свързаност между Северна и Южна България и гарантиране безопасното и удобно преминаване по трансевропейските коридори на територията на страната. През последните 3 години усилено се работи в посока строителството на магистралите „Хемус“, „Струма“ и „Европа“ и на участъка от „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“. Стартира модернизацията на пътя „Видин - Ботевград“ и се процедира стартът на магистралата „Русе - Велико Търново“, които са част съответно от трансевропейските коридори №4 и №9. Подготвя се изграждането на тунела под прохода Шипка. Търсят се варианти за осигуряване на финансови източници за подготовката и изпълнение на автомагистрала „Черно море“ и на тунела под прохода „Петрохан“, коментира Аврамова.

Важен акцент в политиката на министерството е пътната безопасност – ремонтът и рехабилитацията на отсечки от републиканската пътна мрежа водят до намаляване на предпоставките за пътни инциденти, каза още тя.

Не са малко усилията на министерството и на АПИ за ремонт и рехабилитация на републиканската пътна мрежа. Разбира се, не всички пътища успяваме да приведем в отлично състояние. Това изисква значителен финансов ресурс и време, но всички структури на МРРБ работят усилено за поддържане безопасна инфраструктура, гарантираща свързаността между отделните региони в България, както и свързването с Европа, отбеляза Аврамова.

В отговор на друг въпрос – за завършването на третокласния път между селата Бойково и Лилково регионалният министър коментира, че през 2021 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще търси такава възможност и подчерта, че са необходими значителен размер средства.

Във връзка с възстановяването на тротоари, пешеходни пътеки и отбивки за спирки на път ІІ-81 Костинброд – Бучин проход в с. Бучин проход Петя Аврамова обясни, че при рехабилитацията на 43 км от трасето със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е изпълнено възстановяване на съществуващи съоръжения по трасето. Министърът изрази готовност, в случай, че има нещо, което възпрепятства нормалното движение за жителите на селото, да бъде обсъдено на място с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"