В ЮЗУ обсъждат бъдещето на българската научна периодика

Провежда се кръгла маса по темата

Филологическият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" организира кръгла маса на тема "Бъдещето на българската научна периодика - общности, дебати, международно присъствие" на 27 октомври в зала 114 на Учебен корпус №1 на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград.
Организираното събитие предвижда дискусии върху основни проблеми при редактирането, издаването и индексирането на националната научна периодика, както и споделяне на идеи и визии за бъдещето на научните издания, за успешното им "вграждане" в международното научно пространство. Предвижда се включването на лектор от Web of science.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен