Проведе се стартираща работна среща по проекта "Умни в образованието, активни в спорта"

В Плевен се проведе стартираща работна среща по проекта „Умни в образованието, активни в спорта“ /“Smart in education and active in sport“/, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“. Проектът е с водеща организация Асоциация „Докосни дъгата“ и с участието на партньорски организации от Република Румъния, Сърбия и Испания.

Чрез проекта "Умни в образованието, активни в спорта“ /“Smart in education and active in sport“/ партньорите си поставят за цел да допринесат за подобряване и разширяване на предлаганите възможности за висококачествени обучение по иновативни теми, за придобиване на нови умения, знания и поведение в съответствие с нуждите на младите хора, като се акцентира на здравословен начин на живот, спорт и образование. Заложените интелектуални продукти ще бъдат иновативни от страна на съдържание, като се предвиждат мотивиращи курсове от доказани професионалисти, нови техники на учене и оценяване на придобитите умения, гъвкавостта, полезността и потенциала на младите хора.

Участниците в срещата, провела се в Плевен, обсъдиха работната програма и времевия график за изпълнение на дейностите. Партньорите по проекта идентифицираха някои трудности, свързани най-вече с епидемиологичната обстановка от COVID-10, както и варианти за тяхното преодоляване.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"