НЗОК: 59% от леглата за активно лечение не са заети

Незаетите легла за активно лечение са 28 641

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 865 легла за активно лечение. Изключени са психиатричните легла.

Към 01.11.2020 г. от информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 20 224 (41%), в това число от пациенти с COVID 19 – 2 309 (4,7%). Незаетите легла за активно лечение са 28 641 (59%).

НЗОК ще извършва контрол на заетостта на леглата в рамките на ниво лечебно заведение (т.е. на база на общия брой договорени легла, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК), а не както досега на ниво отделение и структури в съответното ЛЗБП във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и осигуряване на възможност за оперативно управление на леглата на ниво лечебно заведение и регион, съобщиха от касата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен