УС на БФБ прие специален КОВИД-19 Протокол за НБЛ

Toй е създаден с цел да се минимализира риска за здравето на състезателите и щаба

Управителният съвет на БФБаскетбол прие специален КОВИД -19 Протокол за НБЛ.

Протоколът е създаден с цел да се минимализира риска за здравето на състезателите и щаба по време на подготовката, пътуванията провеждането на срещите на отборите от НБЛ във връзка с пандемията КОВИД -19, както и да се избегне те да бъдат близко контактно лице на член на отбора, който даде позитивен резултат от PCR тест за Ковид -19.

Документът дефинира медицинската и оперативната рамка, която всички членове на отбори от НБЛ трябва да следват по време на тренировъчния и състезателен процес с оглед предпазването им от заразяване с КОВИД-19 и е в допълнение на всички противоепидемични мерки, предписани от министрите на здравеопазването и на младежта и спорта, които трябва да се спазват стриктно.

Според Протокола всички участници в подготовката и състезанията на НБЛ, трябва да спазват строга социална дистанция като ограничат максимално контактите си с външни на отбора лица. Клубовете от Национална Баскетболна Лига (НБЛ) са длъжни да извършват PCR тест на мъжкия си отбор (състезатели и щаб) за наличие на COVID-19 ежемесечно до трето число на текущия месец до отмяната на обявената в страната извънредна епидемична обстановка.

КОВИД -19 Протокол за НБЛ

На 29 октомври Управителният съвет на БФБаскетбол прие нова актуализация на документа Правила за провеждане на среща или турнир от държавно първенство по баскетбол по време на извънредна епидемична обстановка във връзка с Ковид-19. Промените бяха наложени заради Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов.

Напомняме, че според т. 7 в заповедта: „Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска по отношение на международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и задължително носене на защитни маски за лице.“

Правила за провеждане на среща или турнир от държавно първенство по баскетбол по време на извънредна епидемична обстановка във връзка с Ковид-19

Важно е да се обърне внимание на Приложение 1:

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИМАЩИ ПРАВО НА ДОСТЪП В ЗАЛАТА ЗА СРЕЩИ НА ОТБОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ДП ПО БАСКЕТБОЛ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД РД-01-626/27.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВСИЧКИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ С ТРЕНИРОВЪЧЕН И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР БЕЗ ПУБЛИКА

1. Представителен отбор на гостуващия БК (включени в тимовия лист)

- до 18 човека;

2. Представителен отбор на БК домакин (включени в тимовия лист)

- до 18 човека;

3. Длъжностни лица по назначение:

- Назначените дежурен представител на БФБ, оценител и съдии за състезанието;

- Назначените секретари, статистици и информатор на срещата;

- Дежурния лекар за срещата;

- Видео оператор на БК домакин;

- За мачовете с телевизионно излъчване – екипът, който осъществява излъчването по поименен списък, предоставен преди срещата от компанията, която обезпечава технически срещата;

4. Ръководителите и служителите на БФБ, членовете на УС на БФБ и треньорите на Национални отбори на България;

5. Обслужващ персонал в залата (за почистване на терена, залата и техническа поддръжка) - до 4 човека;

6. Акредитирани журналисти от спортни медии, които отразяват баскетбола. Акредитирането се извършва преди състезанието от БФ Баскетбол с искане до [email protected] БФ Баскетбол информира Дежурния представител за имената на акредитираните журналисти за съответното състезание.

Ако се установи злоупотреба с акредитация на спортен журналист или съответната медия реално не отразява състезанието, за което е получена акредитацията, то акредитацията незабавно се отнема.

7. По 1 придружител на състезател, ненавършил 18г. от БК гост - до 12/14 човека в зависимост от броя на състезателите, включени в официалния тимов лист;

8. По 1 придружител на състезател, ненавършил 18г. от БК домакин - до 12/14 човека в зависимост от броя на състезателите, включени в официалния тимов лист;

Двата участващи БК предоставят съответния тимов лист и списък с придружители по т.7 или 8 за контрол от Дежурния представител на БФБ най-късно до 1 час преди срещата.

БК домакин предоставя и списък с имената на видео оператора, дежурния лекар и обслужващия персонал съгласно 5.

Самоличността на лицата се удостоверява с лична карта или със съответната състезателна, треньорска или журналистическа карта със снимка.

*Забележка – по време на срещата в залата могат да присъстват само посочените лица в тимовите листа и списъка с придружители на двата участващи отбора и съответните длъжностни лица. Участници и придружители, включени в списъка за други срещи от същото състезание, нямат право да присъстват в залата по време на срещи, в които техните БК не участват.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"