Въвеждат се допълнителни мерки срещу COVID-19 в област Плевен

Проведе се извънредно заседание на Областния кризисен щаб

В Областна администрация – Плевен се проведе извънредно заседание на Областния кризисен щаб за борба с COVID-19. Водещ на срещата беше Мирослав Петров – Областен управител на област – Плевен и председател на щаба. Представена беше Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Считано от 13 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г. включително, на база отчетена 14-дневна заболеваемост над 425,72 на 100 000 население за последните две седмици на територията на област Плевен, Областният кризисен щаб взе решение за включване на допълнителни мерки за територията на гр. Плевен и област Плевен, които ще допълват  Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както следва:

  1. 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия /в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система и др./ за учениците от пети до дванадесети клас на територията на гр. Плевен за периода 16.11 – 22.11.2020 г. След изтичане на този период се прилага алгоритъм за приоритетност и редуване на учениците за присъствие в училище. За учениците от останалите общини се възлага на директорите на учебните заведения да решават локално според епидемиологичната ситуация, като спазват указанията на Министерството на образованието и науката;
  2. 2. Въвеждане на задължително изискване за носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите;
  3. 3. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
  4. 4. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за уста;
  5. 5. Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез увеличаване броя на използваните автобуси и тролейбуси;
  6. 6. Забранява се използването на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито (събори, празници, панаири и др.);
  7. 7. Спиране на дейността на пенсионерските клубове на територията на област Плевен;
  8. 8. Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства).


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"