Общински съвет - Плевен с решение за дофинансиране на паралелки в девет училища в общината

Съветниците приеха решението на изминалото заседание

Разрешение за съществуване и дофинасиране на маломерни и слети паралелки в девет училища на територията на община Плевен, прие Общинският съвет на Плевен на проведеното на 12 ноември заседание. Исканията са от директорите на: СУ "Анастасия Димитрова" - Плевен, СУ "Христо Ботев" -  гр. Славяново, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" - с. Ясен, НУ „Христо Ботев" - с. Дисевица, ОУ "Антон Страшимиров" - с. Бохот, Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Търнене, ОУ "Васил Левски" - с. Беглеж, ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец и Обединено училище "Христо Ботев" - с. Мечка.

Искането от СУ „Анастасия Димитрова" - Плевен, е за сформиране на 5 маломерни самостоятелни паралелки. Общият брой на децата в училището I - VII клас е 40, а в VIII - XII клас - 81. Недостигът е от 21 деца.

Искането от СУ „Христо Ботев" - гр. Славяново, е за съществуване на 10 самостоятелни маломерни паралелки. Броят на ученици в I - VII клас в училището е 88 деца, като недостигът в I - VII клас е 30. Броят на децата в VIII - XII клас е 71, недостигът е 22 ученика.

Искането от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" - с. Ясен, е за сформиране на 2 маломерни слети и 3 самостоятелни маломерни паралелки. Броят на децата тук е 50, недостигът е 36 деца в I - VII клас.

Искането от НУ "Христо Ботев" - с. Дисевица, е за сформиране на 2 маломерни самостоятелни паралелки и 1 слята с деца над определения минимум. Броят на учениците в училището е 48, недостигът е 4 в I-II клас.

От ОУ "Антон Страшимиров" - с. Бохот, писмото е за сформиране на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна паралелка. При брой ученици в училището 51, недостигът е от 17 деца в I - VII клас.

Искането от Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Търнене, е за сформиране на 6 самостоятелни маломерни паралелки. Общо учениците в I - VII клас в училището са 127 и 53 в VIII - X клас. Недостигът е 5 деца.

Искане от ОУ "Васил Левски" - с. Беглеж, е за съществуването на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна паралелка. Броят на децата е 32, недостигът е 36 ученика в I - VII клас.

Искане от ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец, е за сформиране на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна. Броят ученици в I - VII клас в училището е 39, като има недостиг от 29 деца в I - VII клас.

И последното искане - от Обединено училище "Христо Ботев" в с. Мечка. То е за сформиране на 7 маломерни самостоятелни паралелки. В училището учат общо 100 деца в I - VII клас и 43 в паралелките VIII - X клас. Посоченият недостиг е 11 ученика.

Съгласно решение на Министерския съвет от април 2019 г. за приемане стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., действащо в момента, единният разходен стандарт за ученици I - XII клас е 1863 лв.

Общият размер на финансовите средства за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в посочените 9 учебни заведения за учебната 2020/2021 г. е в 105 445.80 лв. Средствата ще бъдат предвидени в общинския бюджет за 2021 г., гласи решението на Общински съвет – Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен