Осъдиха старши разследващ полицай от Плевен за подкуп

Съдът постанови условна присъда и глоба в размер на 2000 лева

Състав на Плевенски окръжен съд разгледа наказателно дело, образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Плевен, против И.Х.Х. от град Плевен. Обвинението срещу него е в това, че на 05.09.2018 г. в град Плевен, като старши разследващ полицай в РУ, поискал дар, който не му се следва – парична сума в размер на 400 лева от К.К.К. и на 13.09.2018 г. приел дар – сума от 200 лева, която не му следва от К.К.К., за да не извърши действие по служба – привличане на К. в качеството му на обвиняем по досъдебно производство, като деянието е осъществено чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебното си положение - престъпление по чл.302, т.1 и т.2, б.“а“, вр. чл. 301, ал.1 от НК.

В проведеното съдебно заседание съдебното следствие е обявено за приключено и е постановена присъда, с която подсъдимия И.Х.Х. е признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен в качеството на обвиняем. На основание чл.302, т.1 и т.2, б.“а“, вр. чл. 301, ал.1 вр. чл.54 от НК Плевенски окръжен съд го осъжда на три годии лишаване от свобода – условно, с 4-годишен изпитателен срок, глоба в полза на държавата в размер на 2000 лева, лишаване от право да заема държавна длъжност – старши разследващ полицай, както и да упражнява разследваща дейност в държавно учреждение за срок от три години. Също така, подсъдимия И.Х.Х. е осъден да заплати на гражданския ищец К.К.К. сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от деянието неимуществени вреди, както и направените от него деловодни разноски за повереник. Разноските по делото са за сметка на подсъдимия.

Присъдата не е окончателна и не е влязла в сила, тъй като същата може да бъде обжалвана и протестирана пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок, считано от постановяването й.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен