Според плевенчани: Техническата инфраструктура е най-важен приоритет през следващите години

Проведе се присъствено анкетиране на над 500 жители

Като част от действията на Община Плевен за разработване на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 се проведе присъствено анкетиране на над 500 жители за дефиниране на приоритетни направления за действие и проектни идеи, които да бъдат включени в Плана.

Като следваща стъпка от разработване на Плана за интегрирано развитие на общината предстои през следващите 2 месеца да се проведат срещи с представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрацията, за да се продължи процесът по идентифициране конкретни проектни идеи за развитието на града и общината. В зависимост от епидемиологичната обстановка предстоящите срещи могат да бъдат присъствени или дистанционни/онлайн.

На страницата на Общината ще бъде публикувана форма за набиране на проектни предложения в различни области на развитие.

Община Плевен иска да чуе гласа на гражданите, разчита на сътрудничеството им и благодари за съдействието!Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"