Обсъждат предложение имот в "Кайлъка" да се ползва безвъзмездно от фондацията на Люси Дяковска

Сградата е ползвана от ген. Иван Винаров в последните години от живота му

Предложение да се учреди безвъзмездно право на ползване на фондация "Аз съм Кайлъка" върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда в парк "Кайлъка", влиза за обсъждане в комисии в Общинския съвет на Плевен. Сградата е ползвана от ген. Иван Винаров в последните години от живота му. До 1991 г. имотът е бил музеен кът, който впоследствие е бил закрит. Към момента сградата е в лошо и неподдържано общо състояние.

В писмо до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и кмета на Общината Георг Спартански, внесено от Людмила Дяковска в качеството й на председател на УС на фондация "Аз съм Кайлъка" се посочва, че желанието на фондацията е вилата да им бъде предоставена безвъзмездно за ползване и стопанисване за период от 10 години. Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

"Въпросната сграда към днешна дата е свободна и безстопанствена и като площ и местоположение отговаря на нуждите и идеите на фондацията. За нас е изключително важно да съумеем да опазим наследството в "Кайлъка", което не е само ценното биологично разнообразие и уникалните рекреационни зони, но е и културно. Една от целите ни е възстановяване на парковата част, в това число и на знакови за парка и града ни забележителности, каквато безспорно е къщата, в която е живял ген. Иван Винаров“, се посочва в писмото от "Аз съм Кайлъка". Идеята на фондацията е след ремонт и възстановяване на къщата в нея да бъде създадена експозиция, посветена на личности, повлияли положително на развитието на Плевен. Работното име на колекцията е "Аз съм Плевен" и има подкрепата от Регионалния исторически музей, Министерство на културата и структурите на Държавния архив, посочва Людмила Дяковска.

Средствата, необходими за ремонтно-възстановителните дейности на къщата, ползвана от ген. Иван Винаров в парк "Кайлъка" ще бъдат изцяло за сметка на Фондацията, е записано в  предложението. То ще бъде разгледано първо в три от постоянните комисии в Общинския съвет - ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика", ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" и ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията", след което и на заседание на местния парламент.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен