Проект популяризира исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона

За реализацията му са изпълнени редица дейности

На 04.12.2020 г. в залата на Регионален пресклуб на Българска телеграфна агенция в Плевен се проведе заключителната пресконференция по проект „Позитивни спомени от старите негативи“ на Държавна агенция „Архиви“, финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“, изпълняван от екип от служители на отдел „Държавен архив“ – Плевен.

За изпълнението на проекта са популяризирани исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона чрез визуализиране на стари негативи, съхранявани в отдел „Държавен архив“ – Плевен, и са разширени възможностите на достъп до съдържащата се в тях информация.

За реализацията на проекта са изпълнени дейностите:

1. Избрани са външни изпълнители за: отдаване под наем на специализирана техника – скенер за негативи и диапозитиви; изработката на информационна табела; дизайн и печат на документална изложба от 20 табла на винил, с превод от български на английски език, изработка на 30 плаката и 60 покани, и изготвяне на друга една дигитална изложба.

2. Извършен е подбор и анотиране на 1 000 кадъра негатив по критерии за време, място, теми и значимост на личностите и събитията запечатани върху тях, от сътрудник - проучване.

3. Визуализирани са 1 000 кадъра негатив от сътрудник - дигитализация за изготвянето на двете изложби.

4. От ръководителят на проекта са организирани и проведени началната и заключителна пресконференции по проекта, две беседи и два открити урока с 10 доброволци-ученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен. Поради интерес към проекта е проведена среща с беседа пред ученици от Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ и ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен.

5. С привлечените 10 доброволци-ученика от гимназията по туризъм са прегледани 1 000 кадъра визуализирани негативи и са подбрани 60 от тях за включването им в дигиталната изложба по проекта.

6. Двете изложби са представени пред заинтересованите страни и обществеността на 6 март в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви“. Тази от 20 табла на винил се откри пред сградата на отдел „Държавен архив“ – Плевен на 11 септември, а на 16 октомври гостува на отдел „Държавен архив“ – Монтана.

7. В изпълнение на проекта дигитална изложбата се публикува в двата сайта на Държавна агенция „Архиви“ и на община – Плевен, и на една фейсбук страница на дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана. Поради интерес изложбата се публикува също и на сайта и фейсбук страницата на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен, и на създадената фейсбук страница на отдел „Държавен архив“ – Плевен.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"