ВСС отличи Ваня Савова с "Личен почетен знак първа степен – златен"

До началото на декември тя заемаше длъжността окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отличи i „Личен почетен знак първа степен – златен“ Ваня Савова, която до началото на декември заемаше длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен.

Отличието е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, г-жа Савова е освободена от заеманата длъжност.

Дългогодишният ѝ стаж като прокурор е придобит на всички нива - прокурор в Районна прокуратура-Плевен, в Окръжна прокуратура-Плевен, във  Върховна административна прокуратура и Върховна касационна прокуратура, като от 2017 г.  до пенсионирането ѝ тя е окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"