Над 200 000 лв. от Културния календар на Плевен остават в резерв на общинския бюджет

Предложението за актуализация на Културния календар бе прието с 32 от гласовете на общинските съветници

Средства общо в размер на 201 607 лв. от актуализация на Културния календара на Община Плевен за тази година остават в „Резерв“ на общинския бюджет. Решението е на Общинският съвет и бе прието на днешното заседание с …. гласовете на общинските съветници.

Със свое решение от март тази година Общински съвет - Плевен прие Сборния бюджет на Общината в размер на 112 047 548 лв. Като приложение към него е утвърден и годишния Културен календар с 373 800 лв. Пандемията от COVID-19 и продължаващата епидемична обстановка в страната обаче направиха невъзможно провеждането на редица от планираните културни мероприятия, други пък бяха осъществени в по-малък мащаб от предвидения. По-големите от тях са: Празниците на Плевен, ХХХII Лауреатски дни „Катя Попова”, Куклен фестивал „Шарено петле“, Международен фестивал за маримба, Пленер по живопис, Национален хоров конкурс „Маестро Иван Вълев” и др. В резултат на това днес съветниците приеха актуализация на Културния календар за текущата година, както следва:

В Раздел 1 „Традиционни прояви“ промените са:

- Празници на Плевен: от 45 000 лв., става 1 253 лв.

- Ден на народните будители: от 2 000 лв., става 0 лв.

- 143 години Плевенска епопея: от 3 500 лв., става 0 лв.

- 25 години ОХ „Гена Димитрова“: от 5 000 лв., става 0 лв.

- Спектакъл „Пъстра плетеница“: от 3 000 лв., става 1 598 лв.

В Раздел 2 „Културни събития с национално и международно значение“:

-         Лауреатски дни „Катя Попова: от 70 000 лв., става 0 лв.

-         „Нощ в музея“: от 10 000 лв., става 3 589 лв.

-         Куклен фестивал „Шарено петле“: от 30 000 лв., става 14 453 лв.

-         Международен фестивал за маримба: от 9 000 лв., става 0 лв.

-         Пленер по живопис: от 18 000 лв., става 0 лв.

-         Национален хоров конкурс „Маестро Иван Вълев“: от 9 000 лв., става 0 лв.

-         Арт фест с галерия „Дойран”: от 5 000 лв., става 0 лв.

-         Концерт на Общински духов оркестър - Болград: от 3 000 лв., става 0 лв.

-         Спектакъл „От деца за деца“: от 5 000 лв., става 0 лв.

-         Опера „Кармен“: от 5 000 лв., става 0 лв.

След направените промени раздел „Традиционни прояви“ e намален с 55 649 лв., а раздел “Културни събития с национално и международно значение“ - със 145 958 лв. Средствата общо в размер на 201 607 лв. остават в „Резерв“ на Община Плевен в частта „Местни дейности”, гласи решението на Общинския съвет.