498 договора за близо 50 млн. лв. безвъзмездно от еврофондовете през 2020 г. в област Плевен

Реално изплатени към момента са 9 226 542 лв.

От началото на 2020 в област Плевен са подписани и се изпълняват 498 договора за 49 805 770 лв. безвъзмездна финансова подкрепа от оперативните програми. Общата стойност на проектите възлиза на 57 559 554 лв. Реално изплатени към момента са 9 226 542 лв.

През 2020 г. в област Плевен са сключени 498 договора за финансова подкрепа от оперативните програми в България. 449 се финансират от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 23 от ОП „Развитие на човешките ресурси“, 13 от Програмата за развитие на селските райони, 7 от ОП „Околна среда“, по 2 от ОП „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за морско дело и рибарство.

Общата им стойност възлиза на 57 559 554.21 лв., от които 49 805 769.93 лв. представляват безвъзмездна помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Средствата се разпределят почти поравно между проектите на единадесетте общини от една страна и тези на бизнеса и сдруженията с нестопанска цел от друга. Почти 29 млн. лв. получават общините по общо 26 договора в рамките на различни оперативни програми.

Договорите в икономическия сектор и на неправителствените организации са 472, като голямата част от тях са за мерки за преодоляване на последствията от пандемията:

3 338 621.51 лв. вече са изплатени на 413 микро и малки предприятия в областта,

766 234.37 лв. безвъзмездно ще получат 8 автобусни превозвача и 14 600 лв. са договорили двама производители на риба.

Въпреки усложнената икономическа ситуация през годината 26 фирми са сключили договори и работят върху проектите си за подобряване на производствения капацитет, 6 – за обучения на персонала. Два клъстера са договорили подкрепа за технологично развитие и изпълняват част от дейностите си в Плевен, Червен бряг и Койнаре.

В началото на декември бяха публикувани предложените за финансиране проектни предложения по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от ОПИК. Около 20 средни предприятия от област Плевен предстои да подпишат договори на обща стойност от почти 2,5 млн. лв.

Продължава и оценката на проектите за подкрепа на микро и малките предприятия.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия