142 общини искат да подкрепят с топъл обяд над 37 000 нуждаещи се

142 общини са подали проекти в Агенцията за социално подпомагане за подкрепа на 37 522 възрастни, хора с увреждания и с ниски доходи по операция „Топъл обяд в условията на COVID-19“ до края на декември 2020 г., когато приключи първият етап на кандидатстване по процедурата.
Вторият етап за подаване на предложения изтича в края на януари 2021 г., а от Управляващия орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане обясниха, че осигуреният ресурс е достатъчен, за да се предостави топъл обяд на около 50 000 лица, попаднали в тежко социално положение, включително и заради кризата, предизвикана от коронавируса. Средствата за финансиране на проектите ще бъдат възстановени от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата - механизмът REACT-EU.
Партньори по операцията „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ могат да бъдат общини или райони на общини. Задължително е в рамките на предоставянето на топъл обяд лицата да бъдат подкрепени и чрез мерки за тяхното социално включване. Чрез тях те могат да бъдат насочени към ползване на други социални и здравни услуги, да им се осигури подслон, ако са бездомни лица, да получат подкрепа за управление на семейния бюджет, да се консултират за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки.
Предвидено е с топъл обяд да бъдат подкрепени лица без доходи или с такива под линията на бедност, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната. В целевите групи са още хора, които са в рискова група от неблагоприятно протичане на инфекцията, поставени са под карантина и нямат близки, които да се погрижат за тях или е установено, че имат нужда от допълнителна подкрепа, за да задоволят основните си жизнени потребности.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен