До декември 2022 г. всяка сграда трябва да има технически паспорт

Животът

23-01-2021, 08:00

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Декември 2022 година е срокът, в който сградите в страната трябва да имат изготвени технически паспорти и няма да има удължаване. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Ако след изтичането на крайния срок дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина -  за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с  доброволно споразумение със собствениците на сградите.

Техническият паспорт обобщава информацията за изграждането ѝ, за въвеждането ѝ в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики. Той се изготвя, за да се установи устойчивостта на сградите и съоръженията, безопасността на обитаване и ползване на строежите, както и съответствието на характеристиките им с изискванията на действащите нормативни актове и необходимите мерки за тяхното подобряване.

Според законодателните изисквания технически паспорт се съставя за новите строежи от 2007-ма година, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява.

За всички въпроси и уточнения по детайлите на процеса на паспортизация  на сградите Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира да направи разяснителна кампания.