Учениците, които не се връщат присъствено в училище, ще се обучават онлайн

Министърът на образованието и науката издаде заповед

Министърът на образованието и науката издаде заповед, с която в системата се прилагат разпоредбите на МЗ по отношение на графика за възстановяване на присъствените занимания в училище и се регламентира образователният процес за класовете в неприсъствена форма на обучение.
Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на определен график. За да продължи обучението в електронна среда от разстояние за учениците, които в определения график и седмици не са присъствено в училище, е издадена съответната заповед на министъра на образованието и науката.
От 4 февруари (четвъртък) в клас освен учениците от начален етап, се връщат за две седмици и 7,8 и 12 клас по заповед на министъра на здравеопазването. Останалите продължават обучение от разстояние.
От 18 февруари до 2 март присъствено обучение ще има за 5, 10 и 11 клас, както и начален етап. През това време останалите класове от гимназиален и прогимназиален етап – 6, 7, 8, 9 и 12 клас, ще бъдат в обучение от разстояние.
От 4 март до 17 март в училище ще бъдат учениците в начален етап и учениците в 6, 9 и 12. клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен