Кметовете на Мечка, Горталово, Коиловци и Тученица със заявления за финансиране от Бюджет 2021

В деловодството на ОбС - Плевен са постъпили поредица от преписки от малките население места

Във връзка с проекта за бюджет за 2021 г. на Община Плевен в деловодството на Общински съвет - Плевен са постъпили поредица от преписки от малките население места на територията на общината. Част от тях са:

От кмета на с. Мечка са внесени заявления за: ремонт на столова - 7664,76 лв.; ремонт на сграда на кметството - 2645,40 и ремонт на читалищна сграда - 6237,49 лв.; финансови средства за ремонт на здравната служба; 5525,57 лв. за клуб на инвалида в населеното място;  средства за закупуването на автомобил; 50 000, 00 лв. за ремонт на улици и тротоари в селото; промени в щатното разписание на Кметството; 5 000 лева за видеонаблюдение и автовишка.

От кмета на с. Горталово постъпилите заявления са за: 10 000 лв. за почистването на река „Чернялка” и за ремонт на покрива на административната сграда на кметството - 3398,86 лв.

От кмета на с. Коиловци постъпилите заявления са за: 40 000 лв. за неотложен ремонт на сградата, в която се помещават Домашния социален патронаж, Здравната служба и аптеката; ремонт на сградата на Кметството; средства за закупуване на служебен автомобил; да се увеличи капацитета на Домашния социален патронаж в Коиловци на 60 души и средствата за издръжка съответно с 32 500 лв.;

От кметския наместник на с. Тученица e постъпило заявление за отпускане на средства за ремонт на покрива на сградата на Клуб на инвалида и пенсионера в населеното място.

Предстои обсъждане на преписките в заседания на постоянните комисии този месец в Общински съвет - Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен