Учениците в малките населени места се връщат в клас

Това разпореди в своя заповед министърът на здравеопазването

От днес се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това разпореди в своя заповед министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, съобщиха от МЗ.

Занятията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.