Проектът за Бюджет 2021 на Община Плевен ще се обсъжда от всички постоянни комисии в ОбС

Проектът очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на Общината през годината

Проектът за бюджет на Община Плевен за 2021 г. е внесен в Общински съвет - Плевен. Документът е заведен официално в деловодството на 15.02.2021 г. и разпределен от председателя на местния парламент Мартин Митев за обсъждане във всички постоянни комисии.

Проектът очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на Общината през годината. На 10 февруари по него бе проведено обществено обсъждане, свои предложения за допълнения са внесли и кметове на малките населени места в общината. Предложеният Бюджет 2021 е съобразен с влиянието на пандемията върху икономиката в общината, което се отразява значително и върху приходната част.

Проектът за Бюджет 2021 на Община Плевен ще бъде обсъден на редовното заседание на Общински съвет - Плевен, което предстои на 25 февруари.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"