Предстои първа копка по проект "Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен"

Проектът на Община Плевен се реализира по ОП "Региони в растеж"

Официална церемония "Първа копка" по проект "Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, договор № BG16RFOP001-1.007-0003-C01 ще се състои на 23.02.2021 г., вторник, от 11.30 часа на кръстовището на ул. "Драган Цанков" и ул. "Вардар" /мостчето на река Тученица/.

Главна цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в град Плевен чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги, посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи.

Проектът на Община Плевен се реализира по ОП "Региони в растеж".