Инвестиционната програма на ВиК – Плевен е на обща стойност 1 153 900 лв.

ВиК Асоциацията прие инвестиционната програма на ВиК- Плевен и бюджета на Асоциацията

На проведеното заседание на Асоциацията по ВиК, председателствано от областния управител Мирослав Петров, бяха приети подробната инвестиционна програма за 2021 година на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен и бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2021г.;

Приетата подробна инвестиционна програма за 2021 год. на "Водоснабдяване и канализация"ЕООД - Плевен е на обща стойност стойност 1 153 900 лв без ДДС. Като разпределението на инвестициите между различните собственици на публични ВиК системи и съоръжения е както следва: община Белене  - 100 000 лв., община Гулянци - 101 000 лв. , община Долна Митрополия- 101 000 лв., община Долни Дъбник- 28 000 лв., община Искър - 12 000 лв., община Кнежа - 48 500 лв., община Левски - 67 000 лв., община Никопол - 112 000 лв., община Плевен - 355 400 лв., община Пордим - 39 000 лв., община Червен Бряг - 69 000 лв и  областна администрация Плевен - 121 000 лв. 

В рамките на заседанието бяха разгледани и приети отчетите за дейността на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020г., както и отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВИК – Плевен за календарната 2020г.;

Обсъжданите документи бяха предварително изпратени на всички членове на асоциацията във връзка с дневния ред на заседанието, като същите бяха публикувани и на Интернет страницата на ОА в секция Асоциация по ВиК.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен