Общинският съвет прие Бюджет 2021 на Община Горна Оряховица

Мисия

25-02-2021, 20:04

Снимка:

община Горна Оряховица

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

41 840 178 лв.е общият размер на първоначалния бюджет на Община Горна Оряховица за 2021 г. Това е първият общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка. Най-важният финансов документ днес бе гласуван на сесия на Общинския съвет.
При съставянето на бюджета са проведени разговори и са разгледани предложенията на кметовете на населените места, читалищните настоятелства, общинските предприятия. Проведени са срещи и с ръководствата на ДКЦ, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, училища, детски градини, сдружения, граждани и др.
От държавата Община Горна Оряховица тази година ще получи 3,6 млн. лв. повече спрямо 2020 г., като най-голям ръст и приоритет е даден на социалните услуги и здравеопазването. Приоритети за 2021 г. ще бъдат биологичната рекултивация на сметището в местността „Бабенец“, реконструкцията на НЧ „Братя Грънчарови-2002“, изграждането на Кризисен център и обновяването на парк „Градска градина“. Ще се проектират нова спортна зала, енергийна ефективност на училища, детски градини и читалища, и обходен път, като целта е проектите да се реализират през новия програмен период.
Спрямо 2020 г. Общината получава 3,5 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, култура, както и за дейности свързани с бедствия и аварии.
В сферата на образованието за настоящата година има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие. Бюджетът за образование от държавата ще е в размер на 17,7 млн. лв. Предстоят мащабни ремонти в СУ „Вичо Грънчаров“ за близо 315 хил. лв.
В системата на здравеопазването са увеличени стандартите на детските ясли и детските кухни, както и на здравните кабинети с 22 на сто. Средствата за 2021 г. са в размер на 1,5 млн. лв. През настоящата година ще продължат ремонтите в детски ясли, основно отоплителните системи, ще се ремонтира здравния кабинет в детската градина в Долна Оряховица.
Обезпечена е работата в социалната сфера. Общият бюджет е 3,7 млн. лв. Има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище и Приюта. От преходни остатъци ще се ремонтират спални помещения и фасадата в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Драганово, както и покрив в дневните центрове. Проект от ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на самотно живеещи и семейства с минимални пенсии. Използват се всички възможности за програми финансирани от Бюро по труда и МТСП, по които работят хора с увреждания, както и такива, на които не достига трудов и осигурителен стаж за пенсия и трайно незаети.
Читалищата ще получат повече средства от увеличение на стандарта. Ще бъдат направени ремонти в НЧ „Просвета -1906“ в Горски горен Тръмбеш и НЧ „Съгласие – 1905“ в Писарево. НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ ще се ремонтира със средства от Европейския съюз.
За 2021 г. Общината получава 99 400 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 14,8 млн. лв. Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на малко над 3,8 млн. лв., а плановият размер на неданъчните постъпления е 5,5 млн. лв. Отпада таксата за ползване на детската кухня.
Размерът на общата изравнителна субсидия е почти 2,6 млн. лв., а средствата за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 116 600 лв.
Разходите за общински дейности са до размера на планираните приходи.
Дофинансирането на маломерните и слети паралелки в училищата ще бъде в рамките на 74 856 лв. За стимулиране на даровити деца се заделят 15 000 лв., а в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми – 15 000 лв. За фонд „Подкрепа на млади лекари” са предвидени 10 000 лв., а за подкрепа на обществени организации – 4000 лв. Ще продължи подпомагането на семейства с новородено – по 150 лева за всяко дете, родено през 2021 с поне един родител, жител на Горна Оряховица.
Спортните клубове ще получат общо 375 000 лева. От тях обаче 300 000 лева са за футбола, като 250 хиляди получава мъжкият отбор, а 50 000 лв. са за Детско-юношеската школа. Между останалите клубове средствата се разделят според правилата, предвидени в Наредбата за подпомагане на спортните клубове. Отделно се предвиждат и 10 000 лева за ученически игри и 1500 лв. за Туристическо дружество „Камъка”.
За ограничаване популацията на бездомни кучета се предвиждат 28 000 лева
Спортният и културният календар се обезпечават с 240 000 лв.
И тази година в бюджета са предвидени средства за граждански инициативи – облагородяване и поддържане на междублокови пространства и градинки и те са в размер на 10 000 лева.
На заседанието на Общинския съвет бе обсъдено и предложението, направено от Кирил Кирилов по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет, да се заделят пари, с които да се субсидира аптека или аптечна верига, която въведе денонощен режим на работа в свой обект. Идеята бе одобрена от съветниците и те гласуваха да се заделят 35 000 лева за тази цел. Предстои да се уточни процедурата, по която аптеките ще могат да кандидатстват за тази субсидия.
Съветниците гласуваха и предложение да се закупи стерилизатор за книги за Общинската библиотека и заделиха 7500 лева за тази цел.
Капиталовата програма на Общината стартира с 55 обекта за 4,4 млн. лв.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"