Пръскат с препарати в местности в землището на Плевен

Община Плевен уведомява собствениците на пчелни семейства

 В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши наземно третиранe на свободни площи срещу плевели в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Бъчвата, Нежовец, Къшински дол и Смильовец в землището на гр. Плевен.

Растителнозащитните практики ще се извършат от 08.03.2021 г. до 10.03.2021 г. включително и от 11.03.2021 г. до 13.03.2021 г. от 08.00 до 22.00 часа.

Третирането ще се извърши с препарат „Наса Таф”, закупен от „999-Асенов” ЕООД.

Собствениците на пчелини да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне, като по преценка обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

За повече информация: телефон за връзка 0882/112 623.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"