Областният кризисен щаб с нови мерки срещу коронавируса

Спира се плановият прием в болниците в област Плевен, отчетено е тревожно покачване на заболеваемостта

В Областна администрация – Плевен беше проведено заседание на областен кризисен щаб за борба с COVID 19, председателстван от д-р Красимир Трифонов – Заместник областен управител на област Плевен. На срещата присъстваха представители на институции, имащи отношение към процеса на превенция, лечение и ограничение разпространението на заболяването.

По първа точка от дневният ред д-р Илиян Минчев - директор на РЗИ - Плевен запозна присъстващите с актуалното състояние свързано с констатираните нови случай на COVID-19. Отчете се тревожното покачване на заболеваемостта в област Плевен, като към днешна дата данните за заболелите са 563.26, което е доста голям скок с повече от 100 пункта в сравнение с 01.03.2021 г.

За периода 08.03.2020 г. до 08.03.2021 г.:

- общо диагностицирани с COVID-19 лица – 8450;

- излекувани – 6356;

- смъртни случаи – 430;

- под карантина – 2017;

- на домашно лечение – 1444.

За периода 22.02.2021 г. до 07.03.2021 г., включително диагностициран медицински персонал са 53 лица:

- 11 лекари;

- 26 медицински сестри;

- 8 санитари;

- 8 шофьори и друг медицински персонал.

В периода от 01.03. – 07.03.2021 г. са осъществени 60 бр. проверки в обекти с обществено предназначение. По жалби и сигнали извършени – 4 проверки.

По втора точка от дневният ред след проведено гласуване бяха взети следните решения:

1. Спират се посещенията и свижданията в болничните заведения на територията на област Плевен.

2. От 11.03.2021 г. се спира плановият прием в болничните заведения в срок до 22.03.2021 г. (дата на следващото заседание на оперативния щаб) за територията на област Плевен.

3. Задължително носене на маски в закрити помещения, както и на открито при провеждане на масови мероприятия. (пазари, тържища, концерти и др.)

4. Възможност за непосещаемост на деца в детските градини и деца в предучилищна възраст от областта, чиито родители имат възможност да ги гледат в къщи.

След изчерпване на дневният ред д-р Трифонов отново постави акцент за отговорността на гражданите към личната хигиена, ограничаването в максимална степен на контактите и спазване на епидемиологичните мерки.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"