До 29 април събират рисунки за конкурса "С очите си видях бедата"

Всяка рисунка трябва да отговаря на определени условия

За поредна година Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Плевен организира традиционния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата". Конкурсът е включен в националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката, за учебната 2020/2021 година.

Крайният срок за предаване на рисунките е 29 април 2021 година в Районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" по места или в РДПБЗН - Плевен на адрес град Плевен, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №31 за главен инспектор Златко Гицов.

Всяка рисунка трябва да отговаря на следните условия:

1.Да бъде придружена с кратко описание на изобразената тема, на отделен лист на български или английски език, който да е прикрепен към гърба ѝ. Не се поставят по лицевата част на рисунката етикети или други надписи, нарушаващи нейната визия или удостоверяващи авторство.

2. Да бъде с размер на листа 35/50 сантиметра, без да е паспартирана.

3.На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени следните данни за участника в конкурса:

• Име, презиме и фамилия;
• Възраст;
• Точен адрес /държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка/;
• Училище, педагогически ръководител, телефон за връзка.
До участие в конкурса се допускат само рисунки, които отговарят на посочените по-горе изисквания.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен