Средният осигурителен доход за януари е 1157,77 лева

Toва съобщават от Националния осигурителен институт

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2021 г. е 1157,77 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2020 г. до 31.01.2021 г. е 1079,28 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.