Мирослав Петров разговаря с жители на Никопол

Обсъдиха реализацията на важни проекти

"Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е една от най-успешно развиващите се програми по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове, която е свързана с развитие на регионите и техния икономически растеж. Към момента в процес на изпълнение са 354 бр. проекти на стойност 2,3 млрд. лв., очакванията са през 2021 г. от тях да приключат 130 бр. проекти на стойност 814,8 млн. лв. Приключилите проекти за периода май 2017 г. до момента са 375 бр. на стойност 854,6 млн. лв. В рамките на периода по ОПРР 2014-2020 г. е обявен 100% от ресурса на програмата на стойност 3,018 млрд. лв. за проекти в сферата на интегрираното градско развитие, енергийна ефективност, образователна, здравна, социална и пътна инфраструктура, както и за обекти недвижими културни ценности”, каза на среща в Никопол областният управител Мирослав Петров.

"Само в община Никопол проектите, по които е работено през последните четири години са обновяване на Общинска администрация - Никопол, полицията в града, Читалището, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол, Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ, подобряване административния капацитет на Община Никопол. По Програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 проектът в Никопол е изграждане на археологически парк Никопол с път за достъп до църквата Клиф 3 семинара на заинтересовани страни за разработване на 9 интегрирани туристически продукта / услуги; Също така е рехабилитиран общински път PVN 3123 – / III-304, Трънчовица-Новачане / Бацова махала – Славяново/PVN 2145/ с обща дължина на рехабилитираните участъци 4,957 км.”, добави още Петров.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия